Zgodność systemów operacyjnych Intel® Server Board z rodziną S2400BB, System serwerowy Intel® rodziny R1000BB i System serwerowy Intel® rodzinie R2000BB

Dokumentacja

Kompatybilność

000008348

29-09-2017

Systemy operacyjneTyp badań
Windows Server 2012 * z funkcją Hyper-V x64Zgodność i naprężenie
Windows Server 2008 R2 * z dodatkiem SP2 z interfejsem Hyper-V x64 i rozszerzalnego oprogramowania sprzętowego (EFI)
Windows Server 2008 * z dodatkiem SP2 z funkcją Hyper-V (32-bit i 64-bit)
Red Hat Enterprise Linux 6,1 * z KVM (32-bit i 64-bit)
SUSE Linux Enterprise Server 11 * z dodatkiem SP2 z przełącznikiem KVM (32-bitowa i 64-bitowa)
UEFI 2,1
VMware * ESXi 5,0Instalacja podstawowa
VMware * ESX 4,1 U1 i VMware * ESXi 4,1 U1
Windows Server 2003 R2 * z dodatkiem SP2 (32-bit i 64-bit)
Windows 7 * SP1 Ultimate (32-bitowe i 64-bitowe)
Red Hat Enterprise Linux 5 * U6 z Xen i KVM * (32-bit and 64-bit)
SUSE Linux Enterprise Server 10 * z dodatkiem SP3 z technologią Xen (32-bitowa i 64-bitowa)
Sun Solaris 10 * U9


Laboratoria jakości sprzętu dla systemów Windows * (WHQL) Informacji. Certyfikacja Linux * i UNIX Raport dotyczący przesyłania danych testowych.

Testy i certyfikacja systemu Windows Server 2008 R2 * obsługują obsługę następujących wersji:

  • Windows Server 2008 R2 dla systemów wbudowanych (standard)
  • Windows Server 2008 R2 dla systemów wbudowanych (Enterprise)
  • Windows Server 2008 R2 Foundation *
  • Windows Server 2008 R2 Standard *
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise *
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter *
  • Serwer Windows Web 2008 * R2
  • Windows HPC Server 2008 * R2
  • Windows Essential Business Server 2008 *
  • Windows Small Business Server 2011 * (korzysta ze sterowników systemu Windows Server 2008 R2)