Przetestowana lista sprzętu i systemu operacyjnego Intel® RAID Controller SASMF8I

Dokumentacja

Kompatybilność

000008368

16-07-2017

Ten dokument zostanie zaktualizowany w miarę przeprowadzania dodatkowych testów lub do momentu, gdy Intel® RAID Controller SASMF8I nie będzie już działać. Każde wydanie dokumentu będzie zawierać informacje z poprzednich wydań. Najnowsza wersja tego dokumentu została opublikowana w Internecie.

Firma Intel będzie obsługiwać ten kontroler RAID tylko wtedy, gdy zostanie użyty w systemie skonfigurowanym z wymienionymi płytami serwerowymi i skonfigurowany przy użyciu oprogramowania firmware RAID, systemu BIOS/oprogramowania firmware i wersji systemu operacyjnego, które zostały pomyślnie przetestowane. Przeprowadzono gruntowne testy kontrolera Intel RAID SASMF8I z płytami serwerowymi Intel®, a także obudowy dysków Intel oraz urządzenia innych firm wymienione w niniejszym dokumencie. Nie ma praktycznego przetestowania kontrolera Intel RAID SASMF8I w każdej z możliwych kombinacji płyt serwerowych, obudowy dysku, dysku twardego i urządzeń peryferyjnych. Przetestowano przykładowe kombinacje w celu uzyskania dodanej pewności w zakresie ich niezgodności, a wszystkie urządzenia wymienione w niniejszym dokumencie zostały przetestowane w jednej lub kilku konfiguracjach.

Zapoznaj się z płytami serwerowymi intel® i Intel® RAID Controller matrycą kompatybilności , aby ustalić kompatybilność pomiędzy płytami serwerowymi Intel® i kontrolerami Intel® RAID.

Przetestowana lista sprzętu i systemu operacyjnegoicon
Nazwa pliku: SASMF8I_THOL_8_0. PDF
Rozmiar: 125 758 bajtów
Data: 2009 października
Wersja pliku: 8,0

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*