Konfiguracja systemów głośnikowych na komputerach Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000008497

18-10-2022

W tym artykule opisano kroki konfiguracji systemu home theater PC (HTPC) z odbiornikiem AV lub soundbarem.

Wskazówki dotyczące sukcesu
  • Porty i połączenia na komputerze, systemie głośnikowym, odbiorniku AV i tv mogą się różnić od pokazanych przykładów. Zawsze zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną ze sprzętem HTPC.
  • Zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji systemu BIOS i wersji sterownika karty graficznej dla komputerów Intel NUC, dostępnych w Centrum pobierania.
  • Sprawdź strony internetowe producenta telewizora i odbiornika AV, aby sprawdzić, czy dostępne są dla nich aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

Wymagany sprzęt

Kliknij , aby wybrać konfigurację:

Odbiornik AV, system głośników 5.1 i telewizja

Umieść głośniki

Place the speakers

Skróty głośników:

Fl = Przedni lewy głośnik
O = Przedni prawy głośnik
C = Centrum
Sw = Subwoofer
Bl = Tylny lewy głośnik
Br = Prawy tylny głośnik

Podłącz głośniki do odbiornika AV

Connect the speakers to the AV receiver
Podłącz komputer Intel NUC do odbiornika AV
Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do portu HDMI na komputerze Intel NUC. Podłącz drugi koniec do portu HDMI IN na odbiorniku AV. (Można również użyć przewodu mini DisplayPort lub USB typu C do HDMI).

Connect Intel NUC to AV receiver

Podłącz odbiornik AV do telewizora
Za pomocą innego przewodu HDMI podłącz jeden koniec przewodu z portu HDMI OUT na odbiorniku AV do portu HDMI IN na telewizorze.
Connect AV receiver to TV

Wybierz źródło wejściowe
Korzystając z opcji zdalnego sterowania telewizora, wciśnij przycisk Wejście lub Źródło , by wybrać port HDMI, do który odbiornik jest podłączony.

Select input source

Odbiornik AV, system głośników 7.1 i telewizja

Umieść głośniki

Speaker connection

Skróty głośników:

FL = głośnik z przodu po lewej stronie
FR = przedni prawy głośnik
C = centrum
SW = subwoofer
SL: Głośnik po lewej stronie
SR: Głośnik z prawej strony
BL = tylny lewy głośnik
BR = prawy głośnik

Podłącz głośniki do odbiornika AV

Connect the speakers to the AV receiver

Podłącz komputer Intel NUC do odbiornika AV
Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do portu HDMI na komputerze Intel NUC. Podłącz drugi koniec do portu HDMI IN na odbiorniku AV. (Można również użyć przewodu mini DisplayPort lub USB typu C do HDMI).

Connect Intel NUC to AV receiver

Podłącz odbiornik AV do telewizora
Za pomocą innego przewodu HDMI podłącz jeden koniec przewodu z portu HDMI OUT na odbiorniku AV do portu HDMI IN na telewizorze.
Connect AV receiver to TV

Wybierz źródło wejściowe
Korzystając z opcji zdalnego sterowania telewizora, wciśnij przycisk Wejście lub Źródło , by wybrać port HDMI, do który odbiornik jest podłączony.
Select input source

Soundbar z jednym portem HDMI i telewizorem

Umieść pasek dźwięku
Place the sound bar

SW: Subwoofer

Podłącz swoje urządzenia

Jeśli chcesz podłączyć do niego więcej niż jedno urządzenie, musisz użyć przełącznika HDMI.

Connect your devices to a HDMI switch

Kroki:
  1. Podłącz Komputer Intel NUC i dowolne inne urządzenia do wejść na przełączniku HDMI.
  2. Podłącz wyjście przełącznika do portu HDMI IN na pasku dźwięku.
  3. Podłącz port HDMI OUT do portu HDMI IN w telewizorze.


Skonfiguruj przełącznik na Intel NUC.

Set the switch to the Intel NUC

Wybierz źródło wejściowe dla telewizji
Select input source

Korzystając z opcji zdalnego sterowania dla telewizora, wciśnij przycisk Wejście lub Źródło , by wybrać port HDMI, do który podłącza się przełącznik HDMI.

Soundbar z wieloma złączami HDMI IN i telewizją

Umieść pasek dźwięku
Place the sound bar

SW: Subwoofer

Podłącz komputer Intel NUC do paska dźwiękowego
Connect the Intel NUC to the sound bar

Kroki:
  1. Podłącz komputer Intel NUC i dowolne inne urządzenia do portów HDMI IN na pasku dźwięku.
  2. Podłącz port HDMI OUT na pasku dźwięku do portu HDMI In na telewizorze.


Wybierz źródło wejściowe
Select input source

Korzystając z opcji zdalnego sterowania dla telewizora, wciśnij przycisk Wejście lub Źródło , by wybrać port HDMI, do który jest podłączony pasek dźwięku.

Powiązane tematy
Przewodnik konfiguracji dźwięku przestrzennego dla urządzeń Intel NUC