Systemy operacyjne obsługiwane przez system pamięci masowej Intel® SSR212MA

Dokumentacja

Kompatybilność

000008508

11-02-2020

W poniższej tabeli przedstawiono listę obsługiwanych systemów operacyjnych klientów, które zostały sprawdzone pod kątem użytkowania z SSR212MA systemu pamięci masowej Intel®. Klienckie systemy operacyjne to systemy operacyjne zainstalowane w systemach, które łączą się z SSR212MA systemu pamięci masowej Intel®.

Poniższa tabela wskazuje także, czy każdy system operacyjny otrzymał podstawowe testy instalacyjne, czy kompatybilność z kartą/urządzeniem peryferyjnym i testem naprężenia. Aby uzyskać informacje na temat zobowiązań pomocy technicznej dotyczących podstawowych testów instalacyjnych w porównaniu ze zgodnością karty i urządzeń peryferyjnych oraz testami naprężenia, należy odnieść się do listy przetestowanego sprzętu i systemu operacyjnego.

Wszelkie zmiany w standardowym procesie instalacji systemu operacyjnego zostały udokumentowane w sekcji "wytyczne dotyczące instalacji" niniejszego dokumentu. Jeśli w poniższej tabeli nie odnotowano wytycznych dotyczących instalacji, system operacyjny został zainstalowany zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji producenta lub najlepszymi metodami firmy Intel.

Systemy operacyjne obsługiwane przez systemy klienckie mogą być inne niż wymienione w tym miejscu. Szczegółowe informacje na temat systemu operacyjnego można znaleźć na liście zgodności systemów operacyjnych klientów, dostawcy systemu lub producenci.

 

System operacyjnyTyp badańTest
Uwaga
Komentarze
Microsoft Windows * Server 2003 Enterprise Edition& Zgodności – obciążenie1Wymagany dodatek Service Pack 1 lub nowszy

Sterowniki iSCSI w konfiguracjach sieciowych IP (Ethernet) (Direct Connect & Switch)
Serwer Microsoft Windows * 2000& Zgodności – obciążenie1Wymagany jest dodatek Service Pack 4 lub nowszy

Sterowniki iSCSI w konfiguracjach sieciowych IP (Ethernet) (Direct Connect & Switch)
Red Hat Enterprise Linux * jako 3,0& Zgodności – obciążenie1Wymagana tylko aktualizacja 4

Sterowniki iSCSI w konfiguracjach sieciowych IP (Ethernet) (Direct Connect & Switch)
SuSe * Linux * Enterprise Server 9,0& Zgodności – obciążenie1Sterowniki iSCSI w konfiguracjach sieciowych IP (Ethernet) (Direct Connect & Switch)
Notatki
 1. Zgodność karty/urządzenia peryferyjnego i testy naprężenia są wykonywane tylko na najbardziej aktualnej wersji obsługiwanego systemu operacyjnego w chwili przeprowadzania danego procesu weryfikacji. Zgodność karty/urządzenia peryferyjnego i proces testowania naprężenia składa się z trzech obszarów: platformy podstawowej, wielu kart i trwałości:
  • Platforma podstawowa: Każda platforma podstawowa pomyślnie zainstalowała dany system operacyjny, pomyślnie przeprowadzono test naprężenia dysku i pomyślnie uruchomiono test naprężenia sieci.
  • Wiele kart sieciowych: Weryfikacja wielu kart (MAV) wykorzystuje konfiguracje i Zestawy testowe, aby uzyskać dokładny widok wydajności serwera w różnych złożonych konfiguracjach, przy jednoczesnym działaniu z klientami sieciowymi. Każda konfiguracja jest badana przez co najmniej 12 godzin.
  • Badanie wytrzymałości: Ta sekwencja testowa wykorzystuje konfiguracje z 2-6 adapterami dodatków (w zależności od używanej obudowy), co najmniej 72-godzinne testy są uruchamiane bez iniekcji błędów. Każda konfiguracja przebiega test instalacji, test naprężenia w sieci/dysku oraz test kopii zapasowej na taśmie. Wszystkie błędy krytyczne, które wystąpiły, będą wymagały zakończenia ponownego uruchomienia testu.
 2. Podstawowe testy instalacji są wykonywane z każdym obsługiwanym systemem operacyjnym. Podstawowe testy instalacyjne sprawdzają, czy płyta serwerowa może zainstalować system operacyjny i czy podstawowy zestaw funkcji sprzętu jest funkcjonalny. Niewielki zestaw urządzeń peryferyjnych jest używany tylko w celach instalacyjnych. Nie przetestowano kart adapterów dodatków. Testy mogą obejmować łączność sieciową i uruchamianie firmowych i branżowych standardowych zestawów testów.
   
 3. Intel® Server Board karty/urządzeń peryferyjnych. testy naprężenia & w rzeczywistości zostały zakończone z systemem Microsoft Windows * Server 2003, Enterprise Edition. Serwerowa płyta główna Intel obsługuje tylko system operacyjny serwera Small Business Server. Część aplikacji programu Small Business Server nie jest przetestowana lub obsługiwana.