Gdzie znaleźć kod produktu i numer seryjny dla systemów serwerowych Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB)

Dokumentacja

Kody produktów i części zamiennych

000008556

01-05-2020

Agenci obsługi klienta Intel (ICS) potrzebują kodu produktu i numeru seryjnego, aby zapewnić świadczenie usług. Kod produktu Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB) i numer seryjny są dostępne na obudowie na zewnątrz obudowy. Naklejka zwykle ma dwa kody kreskowe u góry. Powyżej pierwszego kodu kreskowego znajduje się kod produktu, w którym systemowy numer seryjny znajduje się ponad drugim kodem kreskowym. Zobacz fotografię poniżej jako przykład.

Image indicating where to find the product code on the outside of the chassis.

 

Inne metody wyodrębniania kodu produktu Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB) i numeru seryjnego

 1. Użyj narzędzia Sysinfo z wykorzystaniem interfejsu UEFI.
  • A. Pobierz najnowsze narzędzie Sysinfo ,
  • B. Uruchom system w interfejsie UEFI, naciskając < F6 > i wybierając opcję powłoka EFI.
  • C. Skopiuj nieskompresowany plik zip do lokalnego katalogu na serwerze, na przykład FS0:\sysinfo.
  • D. Przejdź do folderu UEFI.
  • E. Uruchamianie sysinfo.efi. to spowoduje utworzenie dwóch plików dziennika w \Logfiles (sysinfo_log.txt, PCI_log.txt) katalogowych.
  • F. Otwórz plik sysinfo_log. txt za pomocą aplikacji podglądu tekstu.

  Informacje te znajdują się w sekcji Type 1, Type 2, Type 3, która jest pokazana w poniższym przykładzie:
  -------------------------------------------
  SMBIOS Type 1, Type 2, Type 3
  -------------------------------------------
  System Information (Type 1)
  Manufacturer : Intel Corporation
  ProductName : S2600WFT
  Version Number : LWF2224IR515000
  Serial Number : JKFxxxx00016

  Board Information (Type 2)
  Manufacturer : Intel Corporation
  ProductName : S2600WFT
  Version Number : H48104-851
  Serial Number : BQWFxxxx0365

 2. Korzystanie z narzędzia IPMI w systemie operacyjnym lub zdalne
  UwagaPakiety IPMI muszą być zainstalowane i włączone przed użyciem poniższego polecenia.

  Local IPMI, polecenie

  #ipmitool fru print
  To polecenie jest znacznie mniej pełne i zawiera znacznik numeru seryjnego i etykiety zasobów.

  Od hosta zdalnego
  # ipmitool -I lanplus -U -P fru print
  To polecenie jest takie samo jak wyżej, ale trzeba znać adres IP systemu docelowego.

 3. Można uzyskać zdalny dostęp za pomocą konsoli Web BMC pod warunkiem, że adres IP kontrolera BMC jest skonfigurowany lub znany, a użytkownik był włączony w systemie BIOS

  Po uzyskaniu dostępu przejdź do karty system i > Informacje o FRU.

Tematy pokrewne
Produkty serwerowe Intel® Server numer katalogowy lub numer seryjny wyszukiwanie
Intel® DCB informacje o gwarancji i pomocy technicznej
Intel® Data Center Blocks Strona pomocy technicznej