Przewodnik pomocy dla Intel® System Support Utility

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000008563

30-06-2021

Narzędzie Intel® System Support Utility w poszukiwaniu informacji o systemie i urządzeniu, które pomaga w rozwiązywaniu problemów z obsługą klienta. Możesz przeglądać informacje, zapisywać je w pliku lub przesyłać do działu obsługi klienta za pośrednictwem sieci.

Pobierz Intel® System Support Utility dla systemu Windows*.
Pobierz Intel® System Support Utility dla systemu operacyjnego Linux*

UwagaDane osobowe nie są gromadzone. Firma Intel zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w Informacjach o ochronie danych.

Kliknij lub tematy, aby rozwinąć zawartość:

Obsługiwane systemy operacyjne

System operacyjny (IA32 i X64)
Windows Server 2008* R2
Windows Server 2012* R2
Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 8*
Windows 7*
Windows Server 2016*
Linux* Red Hat Enterprise Linux 6.7
Linux Red Hat Enterprise Linux 7.2
Linux SLES 11 SP4
Linux SLES 12 SP1
Ubuntu* 16.04.1

Intel® System Support Utility proces

Proces windows*
 1. Pobierz Intel® System Support Utility i zapisz aplikację w swoim systemie.
 2. Otwórz aplikację i kliknij Skan, aby zobaczyć informacje o systemie i urządzeniu. Po Intel® System Support Utility wartość domyślna dla widoku podsumowania na ekranie wyjściowym po zeskanowaniu. Kliknij menu, w którym po kliknięciu przycisku "Podsumowanie" możesz zmienić widok szczegółowy na "Widok szczegółowy".
 3. Aby zapisać skan, kliknij Dalej, a następnie Zapisz. Plik można zapisać w dowolnym dostępnym miejscu na komputerze.
 4. Wyślij zapisany plik do działu obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail.
Proces linux*
 1. Pobierz plik Intel® System Support Utility dla systemu operacyjnego Linux* i zapisz plik ssu.chcesz.gz na swoim systemie.
 2. Rozpakować ssu.sh z ssu.chcesz.gz i zapisać go na swoim systemie.
 3. Aby uruchomić skrypt ssu.sh na terminalu w systemie Linux, otwórz aplikacje->Accessories->Terminal.
 4. Z bieżącego katalogu przejdź do bieżącego folderu, w którym znajduje się ssu.sh pliku. Na przykład, jeśli plik ssu.sh został zapisany w folderze o nazwie Plik SSU,poleceniem będzie plik cd SSU.
 5. Uruchom plik ssu.sh za pomocą tego polecenia: ./ssu.sh gdzie 0 = wyłączona i 1 = włączona.
 6. Użyj definicji parametrów zawartych w readme, aby określić, który parametr użyje.
  UwagaJeśli nie określono parametru i został uruchomiony jedynie plik ./ssu.sh, przechwytuje on wszystkie informacje systemowe z wyjątkiem dzienników innych firm, które muszą zostać określone.
  • Jeśli nie określono pliku wyjściowego, Intel System Support Utility zapisuje dane wyjściowe w pliku .txt.
 7. Plik wyjściowy można wyświetlić lub otworzyć w większości edytorów tekstu. Jednakże plik należy przeglądać w oprogramowaniu do przetwarzania tekstu, takim jak WordPad*, by lepiej sformatować wyświetlanie. Ponadto system Intel® System Support Utility Windows może otworzyć plik wyjściowy, co umożliwia wyświetlanie informacji o systemie Linux w łatwym do wyświetlenia interfejsie użytkownika.
Intel System Support Utility funkcje i informacje dotyczące interfejsu użytkownika

Skanowanie: Wykonuje szczegółowe skanowanie informacji o systemie komputerowym i urządzeń.

Skanowanie w sposób nieudzytkowania: Wybiera określone węzły urządzenia do przeprowadzenia skanowania, aby potencjalnie skrócić ogólny czas skanowania. Domyślnie Intel® System Support Utility wartość Wszystko wybrane do skanowania z wyjątkiem dzienników innych firm.

Otwórz: Otwiera uprzednio zapisany plik skanu, aby wyświetlić go w Intel® System Support Utility interfejsie.

Widok zbiorczy: Po zakończeniu skanowania komputer Intel® System Support Utility automatycznie przejście do ekranu widoku podsumowania. Na tym ekranie wyświetlane jest streszczenie informacji o systemie i zainstalowanych urządzeń. Informacje te obejmują system operacyjny, pamięć, procesor, typ systemu, karty graficzne, informacje o płycie, karty sieciowe (bezprzewodowe i przewodowe) oraz informacje o pamięci masowej. Każde urządzenie ma listę sterowników(a) w stosownych przypadkach.

Szczegółowy widok: Na ekranie Widok streszczenia możesz przejść do rozwijanego menu, aby zmienić widok podsumowania i widok szczegółowy. Szczegółowy widok to pełna lista informacji o urządzeniach i informacji o systemie.

Funkcjonalność wyszukiwania: Wyszukuje podsumowanie lub szczegółowy widok na stronie recenzji i filtruje wyniki w oparciu o podane kryteria wyszukiwania.

 • Wyszukiwanie jest rozpoczynane jako typy użytkowników, a Intel® System Support Utility filtruje dane wyjściowe, aby wyświetlić tylko te elementy, które spełniają kryteria wyszukiwania. Jeśli nie znaleziono pasujących elementów, widok jest puste.
 • Pole wyszukiwania zawiera insensygę liter i wyszukuje dopasowania podświtu. Na przykład, wyszukiwanie pasuje do produktów Intel zarówno z urządzeniem pamięci masowej, jak i technologią Intel® Dual Band Wireless.
 • W wyszukiwaniu użyto trzech podstawowych operatorów Bootelekomunikacyjnych ORAZ, LUB, a NIE, aby skupić kryteria wyszukiwania.

Przykład: jeśli połączenie AND i OR jest używane razem, wyszukiwane terminy mogą być załączone w nawiasach. Na przykład Intel AND (pamięć masowa LUB grafika)

 • Jeśli parametry wyszukiwania nie są załączone w nawiasach, operatorzy wyszukiwania oceniają każdy operator/termin, ponieważ występuje on w kolejności od lewej do prawej.
Na przykład:
 • Intel ORAZ pamięć MASOWA LUB grafika są oceniane jako (Intel I pamięć masowA) LUB karta graficzna.
 • Intel, A NIE pamięć masowa, jest oceniany jako Intel, A NIE pamięć masowa.

Powrót i następna: Wybór opcji < tyłu za pomocą przycisku wróć do poprzedniego widoku skanowania. Pojawi się monit o zapisaniu informacji o skanie z opcjami (Tak, Nie, Anuluj). Wybór opcji Następne > za pomocą przycisku myszy przekieruje Cię do ekranu Zapisywania i przesyłania.

Przejrzyj: Kliknięcie przycisku Przejrzyj umożliwia powrót do widoku Podsumowanie i szczegółowe informacje.

Zapisz: Zapisuje informacje o skanowania w pliku.

Prześlij: Kliknięcie przycisku "Prześlij" przekierowuje Cię do strony pomocy technicznej firmy Intel.

Informacje o Intel® System Support Utility: Klikając łącze Informacje Intel® SSU otworzy się Intel® SSU informacje o ekranie. Ekran Informacje zawiera krótki opis aplikacji oraz link do przewodnika po Intel® SSU oraz lokalizację pobierania oraz link do Intel® Driver & Support Assistant.

Pomoc techniczna firmy Intel: Klikając łącze "Pomoc techniczna firmy Intel" otworzysz przeglądarkę internetową, by zmienić stronę docelową pomocy technicznej firmy Intel.

X: Kliknięcie przycisku X zamyka Intel® System Support Utility aplikacji. Jeśli skan został ukończony, na pytanie, czy chcesz zapisać informacje w pliku przed wyjściem.

Funkcje kseruj informacje (Copy/); Intel® System Support Utility możliwość skopiowania informacji (pozycji i wartości) na ekranie widoku do schowka, a następnie zmieć informacje w dowolnym obsługiwanym edytorze tekstu lub w polu. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności, użyj myszy, aby wybrać informacje, które chcesz skopiować, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz skopiuj. Funkcje Ctrl są również obsługiwane: Ctrl/A, Ctrl/C.

Łącze do informacji i przekierowywanie: Obok każdej nazwy urządzenia Firmy Intel znajduje się ikona. Ikona ma nadszańczy tekst o treści Kliknij dwukrotnie, aby uzyskać więcej informacji. Kliknięcie dwukrotnie w ikonę skutkuje bezpośrednią witryną produktu w Internecie. Otworzy się domyślna przeglądarka, a informacje o urządzeniu są przesyłane do pola wyszukiwania zawartości firmy Intel, co skutkuje całą dokumentacją dotyczącą tego urządzenia.

Szczegółowy ekran wyjściowy widoku

Poniżej znajdują się opisy dostępnych informacji w widoku szczegółowym:

Komputer: Przedstawia szczegółowe informacje dotyczące skanowania komputera, w tym między innymi producenta, modelu systemu, rodzaju systemu i procesora.

Wyświetlacz: Wyświetla listę wszystkich kart graficznych w Twoim systemie. Kliknięcie nazwy urządzenia wyświetli szczegółowe informacje o skanie. Informacje te obejmują między innymi Wersję sterownika, procesor wideo i kartę RAM.

Pamięć RAM: Informacje o każdym banku pamięci, w tym między innymi o pojemności, numerze części i producencie.

Płyta główna: Informacje o płycie głównej, w tym system BIOS, numer części oraz numer seryjny i chipset.

Sieć: Wyświetla listę wszystkich kart sieciowych w Twoim systemie. Te karty sieciowe obejmują wszystkie połączenia przewodowe i bezprzewodowe.

 • Nazwa karty sieciowej: Kliknięcie nazwy urządzenia wyświetli szczegółowe informacje o skanie. Informacje te obejmują między innymi numer PBA, wersję sterownika, typ karty sieciowej i typ produktu.
 • Ustawienia: Kliknij (+) obok nazwy karty sieciowej, a następnie kliknij Ustawienia, by uzyskać informacje o trwałych ustawieniach i konfiguracji karty sieciowej.

System operacyjny: Wyświetla szczegółowe informacje o skanowanie systemu operacyjnego, które obejmują między innymi producenta systemu operacyjnego i wersję/kompilację systemu operacyjnego.

Procesor: Wyświetla szczegółowe informacje o skanowaniach procesora, które obejmują między innymi chipset, stepping i szybkość.

Pamięć masowa: Wyświetla szczegółowe informacje o skanach urządzeń pamięci masowej, które obejmują między innymi numer seryjny, model i rozmiar.

Rejestrowanie danych przez strony trzecie: Zapewnia szczegółowe możliwości logowania, w tym zapisywanie informacji w pliku wyjściowym i wyświetlanie w oknie dialogowym. Logi stron trzecich składają się z informacji dziennika systemu i dzienników DXDiags.

Powiązany temat
Intel® System Support Utility – często zadawane pytania