Alert dotyczący akcji 897: niespójności danych mogą występować w przypadku płyt i/O. ciężkie operacje we/wy

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000008573

15-07-2017

Problem ma wpływ na następujące kontrolery:
Intel® RAID Controller SRCSAS18E
Intel® RAID Controller SRCSAS144E
Intel® RAID Controller SROMBSAS18E
Intel® RAID Controller SRCSASJV
Intel® RAID Controller SRCSASRB
Intel® RAID Controller SRCSATAWB

Intel stwierdził problem polegający na tym, że kontrolery wymienione powyżej mogą powodować niespójności danych w ramach ciężkiej operacji we/wy podczas rozwijania wydajności w trybie online (OCE) i migracji na poziomie RAID (RLM).

Badanie wskazuje, że niespójności są zawężane do określonych wystąpień, które wystąpiły tylko wtedy, gdy pamięć cache kontrolera RAID jest w użyciu (Zapisz ponownie włączone lub Czytaj z wyprzedzeniem), a we/wy znajduje się w kolejce I/c po ukończeniu operacji RLM lub OCE.

Zalecana akcja dla klientów:

Kontrolery Intel® RAID SRCSAS18E, SRCSAS144E i SROMBSAS18E

Intel® RAID Controller SRCSASJVKontrolery Intel® RAID SRCSASRB i SRCSATAWB
  • Zmień konfigurację dysku wirtualnego na "Write-through", bezpośrednie wejście we/wy i brak odczytu przed rozpoczęciem operacji rekonstrukcji. Po ukończeniu rekonstrukcji użytkownicy mogą powrócić do pierwotnej konfiguracji.

Więcej szczegółów znajduje się w dokumencie alertu o akcjach poniżej.

Alert dotyczący akcji 897PDF icon
Nazwa pliku: AA897_1. PDF
Rozmiar: 39 KB
Data: 2008 kwietnia

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*