Zgodność systemów operacyjnych dla rodziny Intel® Server Board S2400GP

Dokumentacja

Kompatybilność

000008663

10-02-2020

W tabeli wymieniono testowane systemy operacyjne dla Intel® Server Boardów z rodziny S2400GP. Systemy operacyjne, które nie są wymienione, nie są obsługiwane.

System operacyjnyTyp badańUwaga
Windows Server 2008 R2 *, Service Pack1, z interfejsem funkcji Hyper-V x64 i rozszerzalnego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI)Punkt2,3
Windows Server 2008 * z dodatkiem Service Pack 2 z funkcją Hyper-V x64 i x322,3
Windows Server 2012 * z funkcją Hyper-v x643
Red Hat * Enterprise Linux 6,2 z KVM, x64 i x32 
SuSE * Linux Enterprise Server 11 z dodatkiem SP2 z KVM, x64 i x32 
VMware * ESXi 5,0 (tylko z kontrolerem SATA obsługującym AHCI w trybie AHCI)Punktu 
Oprogramowanie VMware * ESX 4,1 Update 2 i ESXi 4,1 Update 2 (tylko z kontrolerem SATA obsługującym AHCI w trybie AHCI) 
Windows 2003 R2 *, SP2, x64 i x323
Windows 7 *, SP1, x64 i x32, wersja Ultimate3
System Windows Small Business Server 2011 * – Standard, Essentials, dodatek Premium1,3
Red Hat * Enterprise Linux 5, aktualizacja 7, z technologią Xen i KVM, x64 i x32 
SuSE * Linux Enterprise Server 10 SP4 z technologią Xen, x64 i x32 
Solaris * 10 U10 

 

 Typ badańZaangażowanie w wsparcie
PunktKompatybilność i obciążenie – nacisk na system za pomocą specjalnego oprogramowania testowego służy do maksymalizacji obciążenia procesora, pamięci i magistrali wejścia/wyjścia platformy. Obszary testowe w sprawdzaniu zgodności są weryfikacji podstawowej funkcjonalności, instalacji systemu operacyjnego i rozruchu.Intel zapewnia obsługę problemów klientów w tych systemach operacyjnych, które obejmują instalację i/lub funkcjonalność płyty serwerowej. Pomoc techniczna jest obsługiwana niezależnie od tego, czy karty i urządzenia peryferyjne zostały przetestowane w systemie operacyjnym.
PunktuTesty podstawowe – instalacja systemu operacyjnego, rozruch i kontrola funkcjonalnaFirma Intel oferuje i testuje sterowniki systemu operacyjnego dla każdej zintegrowanej kontrolery serwerowej, pod kątem, pod zaoferowaniem, że w żądaniu jest dostępny sterownik kontrolera. Firma Intel nie wymaga od producentów opracowania sterowników dla systemów operacyjnych, które jeszcze nie obsługują. Funkcjonalność niektórych zintegrowanych kontrolerów serwerowych może być ograniczona.

Firma Intel nie udziela pomocy w odniesieniu do problemów związanych z używaniem kart lub urządzeń peryferyjnych w systemach operacyjnych, które wymagały tylko podstawowego testowania instalacji.

 

Notatki
 1. System Windows Small Business Server 2011 został zbudowany w systemie Windows Server 2008 R2. System Windows Small Business Server 2011 wykorzystuje sterowniki, które są obsługiwane przez system operacyjny Windows Server 2008 R2.
 2. Testy i certyfikacja systemu Windows Server 2008 R2 rozszerzają obsługę następujących wersji:
  Windows Server 2008 R2 * dla systemów wbudowanych (standardowo)
  Windows Server 2008 R2 * dla systemów wbudowanych (Enterprise)
  Windows Server 2008 R2 * Foundation
  Windows Server 2008 R2 * Standard
  Windows Server 2008 R2 * Enterprise
  Windows Server 2008 R2 * Datacenter
  Serwer Windows Web 2008 R2 *
  Windows HPC Server 2008 R2 *
  Windows Essential Business Server 2008 *
 3. Zobacz stronę informacji o Windows * Hardware Quality Labs (WHQL *).
 4. W przypadku konfigurowania systemu RAID w przypadku napotkania problemu należy zapoznać się z dokumentem rozwiązywania problemów z dyskiem RAID .