Gdzie można znaleźć informacje na temat technologii otoczenia * lub modemy Cirrus Logic *?

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000015096

30-06-2017

Intel nabyte technologie otoczenia * Inc., producent chipsetów modemowych, marzec 2000. Kompletny Produkt modemowy został wyprodukowany przez inną firmę.

Intel nie zapewnia już rodzajowych sterowników dla chipsetów modemowych. Aby uzyskać sterowniki do modemu, skontaktuj się z producentem. Jeśli nie można ustalić producenta, skontaktuj się z miejscem zakupu.

Zobacz Pomoc, aby zidentyfikować producenta modemu na naszych chipsetach – FAQ.

Ta odpowiedź to kompletny zakres wsparcia technicznego, jakie firma Intel udziela użytkownikom końcowym w odniesieniu do tych chipsetów modemowych. Zaadresuj producenta modemu dla wszystkich zgłoszeń pomocy technicznej.