Zasady zatrudniania w odniesieniu do osób z convictions

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000015146

29-06-2017

Istnienie rekordu karnego nie powoduje automatycznego wyłączania kandydata od zatrudnienia. Ustalając, w jaki sposób Conviction wpływa na możliwości zatrudnienia kandydata, firma Intel uważa:

  • Natura i ciężar convictionów
  • Czas, jaki upłynął od Conviction
  • Rodzaj danego zlecenia

Firma Intel przeprowadza również indywidualną ocenę w drodze poinformowania wnioskodawcy, że mogą zostać wykluczeni z powodu wcześniejszego Conviction. Prosimy o rozważenie istotnych informacji na temat convictionów, dostarczonych przez wnioskodawcę. Informacje te obejmują, ale nie ograniczają się do:

  • Okoliczności związane z Conviction
  • Liczba offensesów, które spowodowały powstanie Conviction
  • Wiek wnioskodawcy w czasie, gdy OFFENSE został przekazany
  • Długość i spójność zatrudnienia lub edukacji od convictionów
  • Inne wysiłki w zakresie rehabilitacji