Procesory Intel® Compute Stick nie uruchamiają się ani nie występują żadne problemy z zasilaniem

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000016715

23-10-2019

Spróbuj użyć Kreatora rozruchu w trybie online.

Jeśli nie możesz korzystać z Kreatora braku rozruchu w trybie online, spróbuj wykonać procedurę ręcznego rozwiązywania problemów poniżej.

Kroki ręcznego rozwiązywania problemów

Jeśli Intel® Compute Stick nie uruchamia się prawidłowo, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Krok drugi: Sprawdź diody LED w obudowie i spróbuj wykonać czynności związane z rozwiązywaniem problemów w tabeli.
Stan diody LED zasilaniaMożliwe przyczynyKroki rozwiązywania problemów
Dioda LED jest migotanaIntel® Compute Stick znajduje się w trybie uśpienia.Jest to normalne zachowanie w przypadku trybu uśpienia. Naciśnij przycisk zasilania, aby wznowić działanie urządzenia Intel Compute Stick.
Dioda LED jest włączona (pełny kolor)Źródło wejścia monitora zostało ustawione nieprawidłowo.Jeśli monitor lub telewizor posiada wiele wejść wideo, upewnij się, że wybrane źródło jest poprawne. Wybór ten jest zwykle dokonywany za pomocą opcji INPUT lub SOURCE na urządzeniu zdalnego sterowania wyświetlanym wyświetlaczem.
Kabel wideo jest wadliwy.Wypróbuj inny kabel wideo.
Karta graficzna/klucz sprzętowy lub odbiornik zakłóca działanie.
 • Jeśli urządzenie Intel Compute Stick jest połączone z TELEWIZORem za pośrednictwem odbiornika AV, spróbuj połączyć się bezpośrednio z TELEWIZORem.
 • Jeśli korzystasz z karty graficznej/klucza sprzętowego (np. HDMI-to-VGA), spróbuj połączyć się z monitorem umożliwiającym połączenie proste (HDMI-to-HDMI) z pojedynczym kablem.
 • Jeśli korzystasz z odbiornika AV, skontaktuj się z producentem, aby uzyskać aktualizacje oprogramowania układowego.
Oprogramowanie sprzętowe TV jest nieaktualne.Jeśli telewizor zawiera oprogramowanie sprzętowe, skontaktuj się z producentem TELEWIZORa, aby uzyskać aktualizacje oprogramowania sprzętowego.
Dioda LED jest wyłączonaZłe źródło zasilania

Najpierw upewnij się, że:

 • Urządzenie Intel Compute Stick jest podłączone do gniazdka prądu zmiennego.
 • Nie jest podejmowana próba zasilania firmy Intel Compute Stick poprzez port USB telewizora.
Jeśli światełko LED jest wyłączone:
 • Podłącz urządzenie Intel Compute Stick do innego gniazdka w prądzie przemiennym.
 • Spróbuj podłączyć urządzenie Intel Compute Stick bezpośrednio do gniazdka prądu zmiennego (Jeśli korzystasz z paska zasilania).
 • Wypróbuj inny adapter z transformatorem mocy obliczeniowej (jeśli taki istnieje).
Wadliwy Intel® Compute StickJeśli potwierdzisz, że transformator zasilania działa, ale dioda LED nadal nie świeci się, przejdź do kroku szóstego: skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.
Krok drugi: Jeśli ustawienia systemu BIOS zostały zmienione, należy ustawić je z powrotem na domyślne wartości fabryczne.

Zmiana ustawień systemu BIOS może uniemożliwić prawidłowe uruchomienie programu Intel Compute Stick. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne:

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy. Następnie zwolnij ją przed 4-drugim zastąpieniem zamykania.
 2. Pojawi się menu przycisku zasilania .
 3. Naciśnij F2 , aby wejść na konfigurację systemu BIOS.
 4. Naciśnij przycisk F9 , aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.
 5. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
Krok trzeci: Sprawdź, czy problem z rozruchem wynika z przegrzania.

Jeśli Intel Compute Stick jest przegrzany, może nie uruchamiać się lub powodować jego losowe wyłączanie.

Jeśli pojawią się objawy przegrzania, Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej:

 • Nie blokuj otworów wentylacyjnych obudowy Intel Compute Stick.
 • Zadbaj o to, aby Intel Compute Stick na twardej powierzchni.
 • Ustaw Intel Compute Stick w pionie po lewej lub prawej stronie (w celu lepszego przepływu powietrza na dolne otwory wentylacyjne).
 • Upewnij się, że działa odpowiedni przepływ powietrza wokół urządzenia Intel Compute Stick.
Krok czwarty: Zidentyfikuj błędy podczas uruchamiania komputera.

Komunikat o błędzie pojawia się po uruchomieniu urządzenia Intel Compute Stick: urządzenie rozruchowe nie zostało wykryte.

Sprawdź, czy dysk został wykryty w systemie BIOS:

 1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. W menu Konfiguracja Sprawdź kolejność dysków rozruchowych.
 3. Naciśnij przycisk F10 , aby wyjść z konfiguracji systemu BIOS.

Jeśli kolejność dysków rozruchowych nie zawiera dysku rozruchowego, oznacza to, że dysk wewnątrz urządzenia Intel Compute Stick nie powiódł się. Wykonaj odzyskiwanie systemu BIOS (krok 5).

Krok piąty: Spróbuj wykonać odzyskiwanie systemu BIOS.

Urządzenia Intel Compute Stick mogą nie uruchamiać się prawidłowo w przypadku uszkodzenia systemu BIOS. Spróbuj wykonać odzyskiwanie systemu BIOS.

Krok szósty: skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel, aby uzyskać dalsze badania.

Jeśli wykonano wszystkie kroki wymienione powyżej, a Intel® Compute Stick nadal nie uruchamia się prawidłowo, pomoc techniczna firmy Intel może pomóc.

Kliknij pozycję skontaktuj się z działem pomocy technicznej poniżej, aby znaleźć opcje pomocy technicznej dla Twojego regionu. Przygotuj się na wyjaśnienie podjętych kroków.