Instalacja procesora w gnieździe LGA1151

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000017400

14-02-2020

Ten proces integracji procesorów Intel® opakowanych opiera się na gnieździe LGA1151 Desktop.

UwagaProcesory Intel® Core™ ósmej generacji do komputerów stacjonarnych nadal wykorzystują gniazdo LGA1151, ale potrzebują nowych płyt głównych chipsetów Intel® 300, aby osiągnąć wydajność nominalną. Procesory nie są kompatybilne ze starszymi platformami opartymi na chipsetach Intel® 200 i seriami płyt głównych chipsetu Intel® 100.

Procesory z serii siódmej i szóstej generacji Intel® Core™ są niezgodne z nową płytą główną chipsetu Intel® 300.


Proces instalacji standardowego roztworu termicznego

W tym artykule opisano, jak zainstalować/zresetować wentylator bxts13a – dostarczany z procesorem Intel® w ramce.

Proces instalacji procesorów Intel® opakowanych na podstawie gniazda pulpitu LGA1151

W trakcie procesu instalacji procesora upewnij się, że procesor jest prawidłowo umiejscowiony w gnieździe przed uruchomieniem dźwigni niezależnego mechanizmu obciążenia (ILM). Niewłaściwa instalacja może spowodować uszkodzenie procesora i uniemożliwić korzystanie z niego.

Aby upewnić się, że procesor jest prawidłowo umiejscowiony, sprawdź następujące ustawienia:

  • Pasuje do znacznika PIN 1 na procesorze ze znacznikiem PIN 1 w gnieździe.
  • Należy upewnić się, że procesor naruszy prawidłowo, przy użyciu funkcji klucza gniazd.
  • Po zamontowaniu procesora w gnieździe Sprawdź, czy wszystkie cztery wysokości narożników są poziomami.

Niewypełnienie procedur instalacyjnych może prowadzić do zginania narożników pakietów w przypadku uruchomienia dźwigni niezależnego mechanizmu obciążenia (ILM). Przeprowadzenie inspekcji wizualnej w celu potwierdzenia prawidłowego miejsca procesora w gnieździe.

Obejrzyj ten film na etykietkach instalacji produktu preinstalacyjnego, aby zainstalować procesor w gnieździe LGA1151:


Proces instalacji dla rozwiązania termicznego Intel® BXTS13X

Rozwiązanie termiczne Intel® obsługuje wszystkie LGA115x gniazd. Jeśli używasz dowolnego z tych typów gniazd, użyj ustawienia LGA1155/1156 w nawiasie.

Obejrzyj film w sprawie instalacji rozwiązania termicznego Intel® BXTS13X ciekłego chłodzenia cieczą.


Tematy pokrewne
Jak stosować materiały interfejsu termicznego (TIM)
Centrum pomocy w zakresie instalacji procesorów Intel®
Jak korzystać z Intel® Desktop Compatibility Tool