Błąd Menedżera urządzeń na karcie pamięci SD w systemie Windows 7 *

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000017457

14-09-2018

Co widzisz?

W Menedżerze urządzeń dla systemu Windows 7 * jest wyświetlany następujący błąd:

Blad: nie można uruchomić urządzenia (kod 10).

Dlaczego go widzisz?

Żadne wsparcie nie jest dostępne dla kart SD w systemie Windows 7.

Następujące Intel® NUC wymienione poniżej obsługują karty SD w systemach Windows 8,1 * i Windows® 10:

  • Zestaw Intel® NUC NUC5CPY
  • Zestaw Intel® NUC NUC5PPYH
  • Zestaw Intel® NUC NUC6i3SYK
  • Zestaw Intel® NUC NUC6i5SYH
  • Zestaw Intel® NUC NUC6i3SYH
  • Zestaw Intel® NUC NUC6i5SYK
  • Zestaw Intel® NUC NUC6i7KYK