Komunikacja między komputerami PC za pośrednictwem portu szeregowego

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000017881

27-01-2021

W niniejszym dokumencie pozyskuje się przykład komunikacji między dwoma zestawami Intel® NUC za pomocą przewodu modemu modemowego.

W tym przykładzie używane są następujące pozycje:

 • Dwa Intel® NUC Kit DE3815TYKHE, każdy z:
  • System operacyjny Windows 7* i wszystkie zainstalowane sterowniki
  • Dwa kable szeregowe podłączone do portów szeregowych na płytce. Kable są dostępne przy kablach Micro SATA*— numer części INTL-2MM-2DB9-6IN
 • Jeden kabel modemu DB9 ( zwany też kablem skrzyżowania)
 • Program emulacji terminali, taki jak PuTTY*
 1. Otwórz menedżera urządzeń w obu systemach. W zakładce Porty (COM i LPT)zanotuj porty COM przypisane do kontrolera hosta HS-UART (zwykle COM3 i COM4).

  Device Manager

 2. Podłącz kabel modemu modemu między gniazdami portu szeregowego w obu systemach.

 3. Zidentyfikuj port COM, do który kabel został podłączony w każdym systemie. W przypadku podwójnego przewodu szeregowego numery pinów w nagłówku można odwdzięczyć się do portu COM o niższym numerze. (W tym przykładzie używa się numerowanych pinów do COM3 oraz parzystych pinów w COM4).

  Pin Example

   
  COM3COM4
  PinNazwa sygnałuPinNazwa sygnału
  1SIO_UART1_RXD2SIO_UART2_RXD
  3SIO_UART1_TXD4SIO_UART2_TXD
  5Gnd6Klawisz (bez przypinania)
  7SIO_UART1_RTS #8SIO_UART2_RTS #
  9SIO_UART1_CTS #10SIO_UART2_CTS #

 4. W obu systemach kliknij prawym przyciskiem myszy PuTTY.exe, a następnie kliknij Uruchom jako administrator.

  PuTTY.exe

 5. W oknie Konfiguracja PuTTY w sekcji Kategoria kliknij Sesja.

  1. W polu Wiersz szeregowy wprowadź numer portu COM określony w Kroku 3 dla tego systemu.
  2. W obszarze Rodzaj połączenia kliknij Serial.

   PuTTY Configuration: Session

 6. W sekcji Kategoria kliknij Połączenie > Serial.

  1. Upewnij się, że linia szeregowa, z która chcesz połączyć się, pokazuje port COM ustawiony w poprzednim kroku.
  2. Ustawić sterowanie przepływem na RTS/CTS.
  3. Kliknij Otwórz. Rozpoczyna się sesja komunikacji z wybranym portem.

   PuTTY Configuration: Serial

 7. W oknie Komunikacji PuTTY w dowolnym systemie wpisz dowolny tekst, który można użyć w sposób alternatywny. Tekst wyświetlany jest jedynie w oknie komunikacyjnym innego systemu, a nie w systemie użytym do wpisania tekstu.

  COM Results

 

Powiązany temat
Kable modemów