Jak ustalić swój system operacyjny

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000018246

10-02-2020

ZauważyćFirma Intel nie zapewnia już obsługi poczty e-mail, czatu lub telefonu dla tego produktu. Zapoznaj się z informacją o wycofaniu produktu na Intel® WiDi.

 

Wykonaj następujące kroki, aby ustalić, który system operacyjny Windows * jest uruchomiony na twoim komputerze.

Windows® 10

 1. Kliknij przycisk Start lub Windows (zwykle w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
 2. Kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij O (zwykle w lewym dolnym rogu ekranu). Wynikowy ekran przedstawia wersję systemu Windows.
   

Windows 8 * lub Windows 8,1 *

Opcja 1: z pulpitu

 1. Przesuń palcem w prawym górnym rogu ekranu i Wyświetl pulpit w celu otwarcia menu, a następnie Ustawieniadotykowe.
 2. Wybierz Informacje o komputerze. W systemie Windows Edition jest wyświetlana wersja systemu Windows.

Opcja 2: z ekranu startowego

 1. Na ekranie startowym wpisz Computer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę komputera. Jeśli korzystasz z dotyku, naciśnij i przytrzymaj ikonę komputera.
 3. Kliknij lub puknij polecenie Właściwości. W systemie Windows Edition jest wyświetlana wersja systemu Windows.

Windows 7 *

 1. Kliknij przycisk Start lub Windows (zwykle w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komputer , a następnie wybierz polecenie Właściwości z menu. Wynikowy ekran przedstawia wersję systemu Windows.
UwagaIntel® WiDi nie jest obsługiwana w systemie Windows XP * lub Windows Vista *.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższe witryny firmy Microsoft: