Uruchamianie Intel® WiDi z opcjami wyświetlania Windows 8,1 *

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000018249

08-01-2019

ZauważyćFirma Intel nie zapewnia już obsługi poczty e-mail, czatu lub telefonu dla tego produktu. Zapoznaj się z informacją o wycofaniu produktu na Intel® WiDi.
 
  1. Przesuń szybko od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć okno panelu. Wybierz urządzenia.
  2. Wybierz projekt.
  3. Wybierz styl wyświetlania. Dostępne opcje to
  • Zduplikowane
  • Rozszerzyć
  • tylko ekran drugi/TELEWIZYJNy

Filmy
Część 1: korzystanie z Intel® Wireless Display z systemem Windows 8,1 *.

Część 2: korzystanie z wyświetlacza bezprzewodowego Intel z systemem Windows 8,1.

Tematy pokrewne
Połączenie podczas pierwszego
Ponownie