Nie można sparować Intel® Remote Keyboard z komputerem

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000018683

12-09-2017

Pobierz i zainstaluj najnowszą Intel® Remote Keyboard aplikację mobilną i aplikację hosta.
Aplikacja mobilna klawiatury zdalnej Intel nie może nawiązać połączenia z niezgodną wersją. Zachowaj aktualną wersję aplikacji mobilnej i aplikację hosta, pobierając i instalując najnowsze wersje.

Upewnij się, że zegary komputera i urządzenia przenośnego są ustawione na bieżącą datę i godzinę

Jeśli Twoja data i godzina są niepoprawnie ustawione, Klawiatura zdalna Intel nie może uwierzytelnić certyfikatów szyfrowania danych, które są niezbędne do utworzenia bezpiecznej parowania. Ten problem powoduje natychmiastowe uszkodzenie procesu parowania. Musisz ponownie zainstalować aplikację mobilną i aplikację hosta, aby ponownie wygenerować Certyfikaty autoryzacji.

Prawidłowo Zeskanuj obraz kodu QR, jak pokazano na przykładzie parowania i uwierzytelniania

Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia przenośnego, dopasowując dobrze kodowany obraz w granicach czerwonego obszaru skanowania. Zachowaj swoje dłonie i unikaj ścinania, aby skanować kodowane obrazy z prostym kątem na głowę. Nie Skanuj zbyt blisko ani zbyt daleko od ekranu komputera.

Użyj opcji zapomnij wszystkie urządzenia na hoście zdalnego klawiatury Intel i aplikacjach mobilnych, aby wyczyścić historię powiązań

Wyczyszczenie historii parowania może rozwiązać problemy związane z problemami z uszkodzeniem danych.

Sprawdź, czy inne urządzenie przenośne nie jest aktualnie sparowane z komputerem

Klawiatura zdalna Intel nie obsługuje obecnie jednoczesnej parowania z wielu urządzeń przenośnych.