Sprawdź, czy komputer z systemem Windows® 10 ma Intel® RealSense™ą kamerę R200

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000020168

11-04-2018

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby dowiedzieć się, czy komputer z systemem Windows® 10 ma Intel® RealSense™ kamery R200:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start systemu Windows *.
  2. Wybierz Menedżera urządzeń.
  3. Rozwiń sekcję Devices Imaging .
  4. Jeśli komputer ma R200 Intel RealSense Camera, następujące wpisy znajdują się w niniejszym paragrafie:
    • Kamera Intel RealSense 3D – R200 – Głębokość
    • Kamera Intel RealSense 3D R200 – w lewo i w prawo
    • Kamera Intel RealSense 3D R200 – RGB