Krótki przewodnik po instalacji dla modułu Intel® Integrated RAID module RMS3AC160, RMS3VC160

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000020939

11-02-2020

Ostrzeżenie: wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komputera lub jego części składowych. ESD może wystąpić bez porażenia komputera podczas pracy wewnątrz obudowy systemowej lub podczas nieprawidłowego obsługiwania urządzeń elektronicznych, takich jak procesory, pamięć lub inne urządzenia pamięci masowej, oraz karty dodatków.

Firma Intel zaleca podejmowanie następujących czynności w przypadku wykonywania procedur opisanych w niniejszym dokumencie lub podczas wykonywania usług w dowolnym systemie komputerowym:

 • W przypadku gdy jest dostępna, cała integracja i/lub obsługa systemu powinna być przeprowadzana na właściwie wyposażonej stacji roboczej ESD.
 • ESD ochronne, takie jak uziemione, niestatyczny pas nadgarstków, wyłączne uziemienie i/lub zabuty.
 • Do pokrycia odzieży, która może wytwarzać elektrostatyczne obciążenie, nosić Smock lub gown.
 • Usuń wszystkie Jewelry.
 • Odłącz wszystkie kable i przewody podłączone do serwera przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek integracji lub usługi.
 • Należy dotykać niemalowanej metalowej powierzchni obudowy przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek integracji lub obsługi.
 • Wszystkie płyty z obiegiem i inne elektroniczne komponenty są przechowywane wyłącznie przez ich krawędzie.
 • Po usunięciu urządzeń elektronicznych z systemu lub ich opakowania ochronnego, umieścić je obok siebie na uziemionej powierzchni niestatycznej lub w podkładce o przewodzeniu piany. Nie umieszczać urządzeń elektronicznych na zewnątrz żadnego opakowania ochronnego.

 

Wymagania

Aby zainstalować Intel® RAID Module, wymagane są następujące elementy:

 • Intel® RAID Module
 • System serwerowy oparty na Intel® Server Board z obsługą modułu Intel® Integrated RAID
 • Wewnętrzne kable do danych SAS/SATA
 • Dyski SAS lub SATA


Lista załadunkowych

(1) – moduł zintegrowanego kontrolera RAID Intel
(4) – rozłożenia bieli z tworzyw sztucznych
(4) – PIN z blokadą na białym tworzywach
(1) – dokument z uwagami
(1) – dokument gwarancyjny
 

UwagaIntel® RAID produkty nie zawierają kabli do transmisji danych SAS/SATA. Odpowiednie kable danych SAS/SATA mogą być dołączone do systemu serwerowego lub muszą być kupowane oddzielnie.


Instrukcje dotyczące instalacji

 1. Rozpakuj Intel® RAID Module.
  Rozpakowywanie i usuwanie modułu RAID. Zbadaj swój moduł pod kątem uszkodzenia. Jeśli moduł okaże się uszkodzony, skontaktuj się z klientem firmy Intel i przedstawicielem pomocy technicznej.
 2. Wyłącz zasilanie komputera i Odłącz przewód zasilający prądu zmiennego.
 3. Wyjmij pokrywę komputera. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z dokumentacją systemu.
 4. Instalacja beczki standoffs:
  1. Na płycie serwerowej Znajdź 80-stykowe złącze modułu SAS. Zobacz dokumentację płyty głównej serwera.
  2. Włóż zbiornik standoffs do odpowiednich otworów na płycie serwerowej.
  User-added image

  Rysunku 3. Instalacja beczki Standoff

 5. Zainstaluj moduł RAID:
  1. Wyrównaj moduł do montażu otworów na rozłożeniach zbiorników
  2. Naciskaj przycisk w dół, aż łącznik modułu zostanie w pełni przełączony z łącznikiem odpowiadającym na płycie serwerowej, a moduł jest mocno zamontowany na każdym zbiorniku Standoff.
  3. Wstaw numer PIN blokowania w każdym zbiorniku Standoff.User-added image

   Rysunku 4. Instalacja modułu Intel® RAID

 6. Instalacja dysków SAS i/lub SATA w obudowie komputera host. Zapoznaj się z dokumentacją urządzeń, aby zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi konfiguracji preinstalacji.
 7. Podłącz wewnętrzne kable do danych SAS/SATA do odpowiednich stacji/kart montażowych/lub ekspanderów.
 8. Starannie Roześlij kable do danych SAS/SATA z powrotem do modułu Intel RAID.
 9. Podłącz kable do danych SAS/SATA do modułu Intel RAID.
 10. Zainstaluj ponownie pokrywę komputera i podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do komputera.

Instalacja sprzętu jest teraz ukończona i moduł Intel RAID jest gotowy do konfiguracji. Pełne informacje na temat konfiguracji modułu Intel RAID można znaleźć w podręczniku oprogramowanie kontrolera Intel® RAID users.