Korzystanie z narzędzia ACUConfig dla Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) w celu naprawy wygasłego certyfikatu

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000020970

03-10-2017

Co widzę?
Wygasły certyfikat TLS może uniemożliwiać wykonywanie poleceń Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) zarządzanego klienta.

Co to są metody, których mogę użyć, aby naprawić wygasły certyfikat?
Cztery metody rozwiązują wygasły certyfikat TLS.

Pierwsze dwie metody są uruchamiane na serwerze Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) poprzez RCS:

  • ACUConfig MaintainViaRCSOnly RCSServer-filename autopassword [/AdminPassword hasło] {[/WMIUser nazwa_użytkownika] [/WMIUserPassword hasło]}
  • ACUConfig MaintainViaRCSOnly RCSServer refilename ReissueCertificates [/AdminPassword hasło] {[/WMIUser nazwa_użytkownika] [/WMIUserPassword hasło]}

Kolejne dwie metody są uruchamiane lokalnie w systemie podlegającym usterce (Intel AMT 7 lub nowszym):

  • ACUConfig MaintainAMT nazwapliku. XML – autokonserwacja [/AdminPassword hasło] [/DecryptionPasswordpassword]
  • ACUConfig MaintainAMT nazwapliku. XML ReissueCertificates [/AdminPassword hasło] [/DecryptionPassword hasło]

Czy możesz przekazać definicje różnych parametrów?

Parametr wiersza poleceniaDefinicji
SyncNetworkSettingsZadanie konserwacji, które synchronizuje ustawienia sieciowe urządzenia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) zdefiniowanego w tagu NetworkSettings profilu konfiguracji
Zachowaj autokonserwacjęWykonuje wszystkie zadania konserwacji wymagane dla bieżącego urządzenia z procesorami Intel AMT z poniższej listy zadań [SyncAMTTime, SyncNetworkSettings, ReissueCertificates, RenewADPassword, RenewAdminPassword]
RCSServerAdres serwera RCS
Nazwa_profiluNazwa profilu konfiguracji używana przez SCS do konfiguracji urządzenia opartego na architekturze Intel AMT
Nazwapliku. XMLPlik XML zawierający profil konfiguracji używany do konfigurowania urządzenia opartego na architekturze Intel AMT
/WMIUser nazwa użytkownikaNazwa (w formacie domena \ nazwa_użytkownika) użytkownika z uprawnieniami WMI na komputerze, na którym uruchomiono urządzenie RCS. Ten parametr jest wymagany tylko w przypadku uruchamiania konfiguratora w ramach użytkownika bez uprawnień WMI na komputerze RCS.
/WMIUserPassword hasłoHasło użytkownika usługi WMI
/AdminPassword hasłoBieżące hasło domyślnego użytkownika administracyjnego programu Digest zdefiniowanego w urządzeniu opartym na architekturze Intel AMT