Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) typowe problemy i rozwiązywanie problemów

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000020977

14-09-2017

Informacje na temat rozwiązywania typowych problemów wymienionych poniżej można znaleźć w rozdziale rozwiązywania problemów Podręcznik użytkownika Intel® Setup and Configuration Software:
 • Uszkodzone pliki danych RCS (nie uruchamia się RCS)
 • Podłączanie do zapory za zaporą
 • Kod zakończenia 88
 • Kod zakończenia 110
 • Zdalne połączenie z Intel® AMT nie powiodło się
 • Błąd w pliku XML lub brak tagu SCSVersion
 • Rekonfiguracja dedykowanych ustawień IP i FQDN
 • Rozłączne obszary nazw
 • Rozłącz nazwy hostów i obiekty usługi AD
 • Błąd uwierzytelniania protokołu Kerberos
 • Błąd: użytkownik protokołu Kerberos nie ma zezwolenia na konfigurowanie.
 • Błąd: obiekt wywołujący nie jest autoryzowany.
 • Błąd podczas usuwania integracji z usługą AD (błąd w programie setkerberos)
 • Nieudane żądania certyfikatu za pośrednictwem urzędu certyfikacji firmy Microsoft
 • Profil Delta nie można skonfigurować ustawień sieci Wi-Fi
 • Wyłączanie interfejsu bezprzewodowego
 • Konfiguracja za pomocą zadań nie powiodła się z powodu ustawienia OTP