Sprawdzenie platformy nie powiodło się z powodu błędu ID333333

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000021285

22-04-2019

Co widzisz?

Sprawdzanie platformy nie powiodło się z powodu błędu ID333333 podczas uruchamiania aplikacji Intel Unite®.

Dlaczego go widzisz?

Ten błąd wskazuje, że przeszedł sprawdzenie platformy, ale nie można sprawdzić poprawności certyfikatu podpisywania kodu. Jest to zwykle spowodowane przez system operacyjny, który nie posiada zaktualizowanego certyfikatu głównego, więc nie można zweryfikować publicznego certyfikatu podpisywania kodu Intel Unite®.

Jak rozwiązać ten problem

  1. Upewnij się, że system jest połączony z Internetem.
  2. Otwórz przeglądarkę.
  3. Przejdź do firmy Microsoft. To zmusza system do aktualizacji certyfikatów głównych.