Procedura konfiguracji RAID dla zestawów Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000021493

26-08-2021

Technologia Software RAID umożliwia połączenie wielu dysków fizycznych w jedną jednostkę logiczną lub dysk. Tej technologii można użyć w celu nadmiarowości, wydajności lub obu tych funkcji.

Wszystkie produkty Intel® NUC z wieloma dyskami umożliwiają utworzenie macierzy RAID oprogramowania. W tym przewodniku pokazano proces konfiguracji raid oprogramowania przy użyciu metody SATA (AHCI) i metody PCIe (NVMe) oraz przedstawiono zasoby do konfiguracji RAID w systemie Linux*.

Jeśli chcesz skonfigurować technologię Intel® Optane™ na obsługiwanych komputerach Intel NUC, zobacz Instalacja pamięci Intel® Optane™ na zestawach Intel® NUC.

Co jest potrzebne?

 • Pendrive USB
 • Najnowsze oprogramowanie Intel® Rapid Storage Technology sterownika z pamięcią Intel® Optane™ lub interfejsem użytkownika Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) i sterownikami, dostępne w Centrum pobierania firmy Intel®
 • Instalator 64-bitowego systemu Windows Windows 8.1* lub Windows®* 10
 • Dyski (jedna z następujących kombinacji):
  • Jeden dysk SATA 2,5" i jeden dysk M.2 SATA
  • Dwa dyski SSD M.2 NVMe (obsługiwane przez NUC11PHKi7C[x], NUC9i[x]QNX, NUC9V[x]QNX, NUC8i7HNK, NUC8i7HVK i NUC6i7KYK)
Notatki
 • Pojemność dysków nie musi być taka sama, ale wolumin RAID będzie tylko dwa razy taki sam, jak rozmiar najmniejszego dysku. Na przykład jeśli Twoje dwa dyski mają 256 GB i 128 GB, największym rozmiarem macierzy RAID może być 256 GB (128 GB × 2).
 • Oba dyski muszą być AHCI (SATA) lub NVMe* (PCIe*). Tych dwóch technologii nie można mieszać.
 • Jeśli korzystasz z systemu Windows 7*, obraz systemu Windows 7 ISO powinien być zapisany na Twoim pendrive'ie USB za pośrednictwem UEFI. Zapoznaj się z instrukcjami w przewodniku tworzenia obrazów UEFI dla systemu Windows 7.

 

Ostrożność
Utworzenie nowego raida, SATA lub PCIe spowoduje sformatowanie płyt i usunięcie całej zawartości.

 

Rdzeń oprogramowania sprzętowego Aptio® V UEFI (BIOS) dla procesorów Intel® NUC dziesiątej generacji

SATA (AHCI) RAID
 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do zaawansowanej pamięci > danych.
 3. Ustawić, włączyć kontroler VMD (włączyć pamięć RAID i Optane), włączyć.
 4. Zmienić, Zmapuj ten port główny w vmd, do Włączone.

  Change Map this Root Port under VMD to Enabled

 5. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany, a następnie wybierz OK, a system uruchomi się ponownie.
 6. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 7. Przejdź doZaawansowane > Konfiguracja dodatków > technologia Intel® Rapid Storage, Następnie Wybierz Stwórz wolumin RAID.
  UwagaJeśli w sekcji Dysków fizycznych Non-RAID nie ma dwóch dysków, wyłącz nuc, otwórz obudowę i sprawdź połączenia obu dysków. Aby kontynuować, musisz zobaczyć dwie płyty.

  Select Create RAID Volume.

 8. Nazwa wolumin i Ustawić Tthe Poziom RAID.

  Name the volume and Set the RAID Level

 9. W przypadku obu dysków Kliknij rozwijane menu i Wybierz X.

  For both Disks click the pull down menu and select X

 10. Wybierz Tthe rozmiar rozmiar rozmiarze size, i w razie potrzeby, Pojemność.

  Select the stripe size and if desired disc space

 11. Wybierz Stwórz wolumin.

  Select Create Volume

 12. Wyświetlony zostanie ukończony wolumin RAID.

  You will see the completed RAID Volume

 13. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 14. Komputer Intel NUC uruchomi się ponownie. Wyłącz Intel NUC.
 15. Podłącz pendrive USB lub optyczny USB z plikami instalacyjnymi systemu Windows*.
 16. Zasilaj komputer Intel NUC i naciśnij klawisz F10 podczas uruchamiania komputera.
 17. Wykonaj następujące zgodnie z instrukcjami instalacji systemu Windows.
  UwagaJeśli dojedziesz do miejsca, w którym chcesz zainstalować system Windows? Ekran poniżej, Windows może nie widzieć Twoich dysków. Kontynuuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

  Raid Setup for Intel NUC Kit NUC6i7KYK-Where to install Windows screen

 18. Przejdź do Intel® Rapid Storage Technology instalacji sterownika z pamięcią Intel® Optane™ i pobierz, F6flpy-x64 (Intel® VMD).zip.
 19. Rozpakować F6flpy-x64 (Intel® VMD).zip i przeciągnij rozpakowany folder na urządzenie USB.
 20. Podłącz urządzenie USB z najnowszym sterownikiem F6flpy-x64 (Intel® VMD) do komputera Intel NUC.
 21. WybierzSterownik ładowania > Przeglądaj > (twój dysk USB) > F6flpy-x64 (Intel® VMD) Folder

  Select Load Driver

  Click on browse

  Uwaga

  Jeśli system Windows schłoni sterownik szybkiej pamięci masowej, zobaczysz ekran poniżej.

 22. Wybierz Następnego. Załadowanie sterownika może potrwać minutę lub dwie. Kiedy wyświetli się poniższy ekran, system Windows jest gotowy do zainstalowania. Wybierz Następnego aby rozpocząć instalację.

  Raid Setup for Intel NUC Kit NUC6i7KYK-Select disk to install Windows

PCIe (NVMe) RAID
Uwaga
 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Kliknij Zaawansowane > danych.
 3. Ustawić Kontrolery SATA z włączoną.

  Set SATA Controller to Enabled

 4. Przewiń w dół, a następnie si następujące opcje, wł.
  • Kontroler VMD (włącz macierz RAID i pamięć Optane)
  • Zmapuj ten port główny w vmd
   Scroll down then set the following options to Enabled
 5. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany, a następnie wybierz OK, a system uruchomi się ponownie.
 6. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 7. Wybierz Zaawansowana > funkcji konfiguracji > pamięci masowej Intel® Rapid.
 8. Wybierz, stwórz wolumin RAID.
 9. Nazwij wolumin RAID.
 10. Wybierz poziom RAID.
 11. Wybierz dyski, wybierając X w menu rozwijanego.
 12. Ustawić rozmiar i pojemność pasm.
 13. Wybierz, Stwórz wolumin. Uwaga Wyświetlony zostanie ukończony wolumin RAID.
 14. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 15. Wyłącz intel NUC.
 16. Podłącz instalatora Windows do dowolnego portu USB na komputerze Intel NUC i naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer Intel NUC.
 17. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji systemu Windows.
 18. Gdy dojedsz do Gdzie chcesz zainstalować system Windows? ekran, na innym komputerze Przejdź aby https://downloadcenter.intel.com

  Raid Setup for Intel NUC Kit NUC6i7KYK-Where to install Windows screen

 19. Wybierz, Pamięć i pamięćmasowa i przejdź do najnowszej wersji oprogramowania Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Sowtware z instalatorem pamięci Intel® Optane.Select, Memory and Storage , and navigate to the latest, Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Sowtware with Intel® Optane Memory Installer.
 20. Pobierz; F6flpy-x64 (Intel® VMD).zip.
  • Rozpakować folder
  • Skopiuj rozpakowany folder do pendrive'a USB.
  • Podłącz pendrive USB do komputera Intel NUC.
 21. Wybierz Load Driver > Przeglądaj > USB > folderze RSTxxxx.
  UwagaPendrive USB to dysk C: na przykład xxxxx (C:)

  Browse to folder


  Na poniższym ekranie pokazano, czy system Windows nie zgotuje sterownika pamięci masowej Rapid.

  >The screen below will be shown

 22. Wybierz Następnego. Załadowanie sterownika może potrwać minutę lub dwie. Kiedy wyświetli się poniższy ekran, system Windows jest gotowy do zainstalowania. Wybierz Następnego aby rozpocząć instalację.

  Raid Setup for Intel NUC Kit NUC6i7KYK-Select disk to install Windows

Procesor Aptio® V UEFI Firmware Core (BIOS) dla niektórych procesorów Intel NUC 8., 9. i 10. generacji

SATA (AHCI) RAID
 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Kliknij Zaawansowana > danych.
 3. Ustawić Wybór trybu SATA do RAID.

  SATA Mode Selection to RAID

 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

 5. System uruchomi się ponownie. Naciśnij F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  UwagaW sekcji Dyski fizyczne non-RAID muszą znajdować się dwie płyty: w celu utworzenia woluminu MACIERZY RAID.

 6. Nazwa woluminu.

  Name the volume

 7. Wybierz Tthe Poziom RAID.

  Select the RAID Level

 8. Wybierz przez wybranie X w menu rozwijanego.

  Select the discs

 9. Ustawić Tthe rozmiar rozmiar I miejsce na dysku.

  Set the stripe size and disc space

 10. Wybierz Stwórz wolumin

  Select <em>Create Volume

 11. Wyświetlony zostanie ukończony wolumin RAID.

  You will see the completed RAID Volume

 12. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
PCIe (NVMe) RAID
UwagaPCIe (NVMe) RAID jest obsługiwany wyłącznie przez rozruch z UEFI. System Windows 7* musi być zainstalowany za pośrednictwem UEFI. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem tworzenia instalatora UEFI dla systemu Windows 7*.
 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Kliknij Zaawansowana > danych.
 3. Ustawić Wybór trybu SATA do RAID I Wybierz ZarównoRemapowanie pamięci masowej PCIe M.2 Slot 1 RST I Remapowanie pamięci masowej PCIe ze slotem M.2 Slot 2 RST.

  Advanced settings

 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 5. System uruchomi się ponownie. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 6. Kliknij Zaawansowane > Konfiguracja dodatków > Technologia Intel® Rapid Storage > Stwórz wolumin RAID.
  UwagaW sekcji Dyski fizyczne non-RAID muszą znajdować się dwie płyty: w celu utworzenia woluminu MACIERZY RAID.

 7. Nazwa wolumin RAID.

  Name the RAID Volume

 8. Wybierz poziomu RAID.

  Select the RAID level

 9. Wybierz płyty, wybierając X w menu rozwijanego.

  Select the discs

 10. Ustawić Tthe Rozmiar rozmiarów rozmiarów I Pojemność.

  Set the Stripe Size and Capacity

 11. Wybierz Stwórz wolumin.

  Select Create Volume

 12. Wyświetlony zostanie ukończony wolumin RAID.

  You will see the completed RAID Volume

 13. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Visual BIOS

SATA (AHCI) RAID
 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Kliknij Zaawansowane > urządzeń > SATA.
 3. Ustawić Tryb SATA chipsetu do RAID.

  Chipset SATA Mode

 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 5. System uruchomi się ponownie. Naciśnij CTRL+I podczas uruchamiania komputera (w razie potrzeby) do czasu, aż otworzy się narzędzie RAID Option ROM.

  RAID Setup for Intel NUCs-Create RAID Volume


 6. Wybierz Stwórz wolumin RAID.
 7. Nazwa woluminu MACIERZY RAID.

  RAID Setup for Intel NUCs-Name RAID Volume


 8. Ustawić Tthe Rozmiar striptiz.

  RAID Setup for Intel NUCs-Set Stripe Size


 9. Ustawić Tthe Pojemność.

  RAID Setup for Intel NUCs-Set the RAID size


 10. Wybierz Stwórz wolumin I Naciśnij Y w celu potwierdzenia.

  RAID Setup for Intel NUCs-Create RAID Volume


 11. Wyjścia narzędzie RAID Option ROM i Naciśnij Y w celu potwierdzenia.

  RAID Setup for Intel NUCs-Exit RAID screen


 12. Zainstaluj Windows*.
PCIe (NVMe) RAID
UwagaPCIe (NVMe) RAID jest obsługiwany wyłącznie przez rozruch z UEFI. System Windows 7* musi być zainstalowany za pośrednictwem UEFI. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem tworzenia instalatora UEFI dla systemu Windows 7*.
 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Kliknij Zaawansowane > urządzeń > SATA.
 3. Ustawić Tryb SATA chipsetu do RAID.

  Chipset SATA Mode


 4. Włączyć Remapowanie pamięci masowej PCIe slot 1 RST M.2 i mapowanie pamięci masowej M.2 Slot 2 RST PCIe.

  Enable M.2 Slot 1 RST PCIe Storage Remapping


 5. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 6. Wprowadź Ponownie skonfiguruj BIOS, naciskając klawisz F2 podczas uruchamiania komputera.
 7. Kliknij Konfiguracja > zaawansowanych > z add-in.
 8. Kliknij Skonfigurować Obok Technologia Intel® Rapid   Storage

  Click configure


 9. Wybierz Stwórz wolumin RAID.

  Select Create RAID Volume


 10. Nazwa macierzy RAID.

  Name the RAID


 11. Wybierz która wersja RAID będzie dostępna.

  UwagaObsługiwane są tylko RAID0 i RAID1.

  RAID


 12. Wybierz dyski, które będą częścią macierzy RAID Naciskając Wprowadź na dysku, a następnie Wybieranie X. Powtórz dla drugiego dysku.

  Select the disks


 13. Wybierz Tthe Rozmiar strip i Pojemność.

  Select the Strip Size


 14. Wybierz Stwórz wolumin.

  Select Create Volume


 15. Naciśnij klawisz NASTĘPNIE, aby wyjść i naciśnijklawisz Y, aby potwierdzić.
 16. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 17. Komputer Intel NUC uruchomi się ponownie. Wyłącz Intel NUC.
 18. Podłącz pendrive USB lub optyczny USB z plikami instalacyjnymi systemu Windows*.
 19. Włącz Intel NUC.
 20. Na monit podczas uruchamiania komputera Naciśnij F10 aby otworzyć menu startowe i Wybierz Tthe UEFI USB.

  Select the UEFI USB


 21. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji systemu Windows.
 22. Gdy dojedsz do Gdzie chcesz zainstalować system Windows? poniżej ekranu:

  Raid Setup for Intel NUC Kit NUC6i7KYK-Where to install Windows screen

  Podłącz urządzenie flash USB do sterownika Intel® Rapid Storage Technology: RST_f6floppy_Win7_8.1_10_64_14.8.0.1042.zip.

  UwagaUpewnij się, że sterownik jest rozpakowany.

 23. Wybierz Sterownik ładowania > Przeglądaj > USB Dysku > RSTxxxx Folder.

  UwagaPendrive USB to dysk C: na przykład xxxxx (C:)

  Browse to folder


 24. Na poniższym ekranie pokazano, czy system Windows nie zgotuje sterownika pamięci masowej Rapid.

  >The screen below will be shown


 25. Wybierz Dalej. Załadowanie sterownika może potrwać minutę lub dwie.
 26. Kiedy wyświetli się poniższy ekran, system Windows jest gotowy do zainstalowania. Wybierz Następnego aby rozpocząć instalację.

  Raid Setup for Intel NUC Kit NUC6i7KYK-Select disk to install Windows

RAID w systemie Linux

Oprogramowanie RAID w systemie Linux jest obsługiwane na wszystkich komputerach Intel NUC z wieloma dyskami.

Aby stworzyć raid oprogramowania w systemie Linux i nimi zarządzać, zobacz następujące linki:

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) w systemie Linux* Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) w systemie Linux.

Linux RAID dla jąder wersji 4 i wcześniejszych.

strona mdadm manual.

UwagaW celu włączenia macierzy RAID na® Intel® NUC8i5INH lub Intel® NUC8i7INH:
 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Kliknij Zaawansowane > PAMIĘCI MASOWEj.
 3. Ustawić wybór trybu SATA na RAID.
Następnie Kontynuować do kroku 4 obu powyższych scenariuszy.

 

Uwaga

W przypadku procesorów Intel® NUC9V[x]QNX lub Intel® NUC9i[x]QNX woluminy RAID0 i RAID1 można utworzyć wyłącznie na pamięci masowej dostępnej w elemencie NUC.
Jeśli podłączysz dodatkowe dyski pamięci masowej do płyty podstawowej, nie można ich dodać do tego samego woluminu RAID0 lub RAID1, co wbudowany dysk w elemencie NUC.
Więcej informacji można znaleźć w Specyfikacji technicznej produktu.