Utworzyć. Pakiety sterowników INF dla komputerów Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000021509

12-02-2021

Ten dokument poprowadzi Cię do tworzenia . Pakiet sterowników INF dla produktów Intel NUC ze wszystkimi najnowszymi sterownikami dostępnymi w Download Center.

Pakiety sterowników INF upraszczają konfigurację systemu operacyjnego za pomocą narzędzi, takich jak Microsoft Endpoint Configuration Manager* lub Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)*. Ten przewodnik pokazuje tylko, jak rozpakować . Pliki INF za pomocą narzędzia PowerShell do użytku z narzędziami konfiguracji systemu operacyjnego. Nie opisano w nim sposobu korzystania z tych narzędzi.

 

Zanim rozpoczniesz
Przed rozpoczęciem procesu tworzenia pakietu sterowników:

Skonfiguruj Intel NUC jako system REFERENCYJNY
 1. Zintegruj komputer Intel NUC z komponentami pamięci i dysków, które wdrożysz w środowisku przedsiębiorstwa.
 2. Zainstaluj Windows 10 (wersja 64-bitowa) BEZ komputera Intel NUC połączonego z Internetem podczas całego procesu.
 3. Na oddzielnym komputerze pobierz wszystkie aktualne sterowniki dla Twojego modelu komputera Intel NUC. Zalecamy pobranie wszystkich najnowszych sterowników za pomocą opcji Pobierz pakiet.
 4. Rozpakować pakiet sterownika i zainstalować wszystkie sterowniki na referencyjnym komputerze Intel NUC.
Skonfiguruj identyczny Intel NUC jako system TESTOWY
 1. Zintegruj inny komputer Intel NUC tego samego modelu z komponentami pamięci i dysków, które wdrożysz w środowisku przedsiębiorstwa.
 2. Zainstaluj Windows 10 (wersja 64-bitowa) BEZ komputera Intel NUC połączonego z Internetem podczas całego procesu.
 3. Nie instaluj żadnych sterowników – użyjesz tego intel nuc do testowania pakietu sterowników, który tworzysz.

 

Stwórz pakiet sterowników

Polecenie PowerShell Export-WindowsDriver nakazuje schować wszystkie sterowniki innych firm z obrazu systemu Windows do folderu docelowego. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami na stronie REFERENCE Intel NUC, by stworzyć pliki . Sterownik INF pack i zapisz go na dysku przenośnym USB.

 1. Podłącz dysk przenośny USB do portu USB. Zanotuj przypisane litery sterownika, takie jak D:\.
 2. Naciśnij klawisz Windows i wpisz "PowerShell".
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację Windows PowerShell i wybierz Uruchom jako administrator.
 4. Uruchom następujące polecenie: Export-WindowsDriver -Online -Destination D:\Drivers

Ukończenie procesu kserowania wszystkich sterowników innych firm do urządzenia USB zajmuje tylko kilka minut. Po zakończeniu testu, zabierz dysk USB do systemu TESTowego.


Przetestuj pakiet sterowników

 1. Skopiuj . Struktura folderu INF od urządzenia USB do systemu testowego.
 2. Naciśnij klawisz Windows i wpisz "Wiersz poleceń."
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz poleceń i wybierz Uruchom jako administrator.
 4. Przejdź do folderu na urządzeniu USB zawierającego plik . Foldery sterowników INF.
 5. Uruchom następujące polecenie: pnputil /add-driver *.inf /sub podzespoły /install
 6. Po zainstalowaniu wszystkich sterowników z tą metodą:
  1. Uruchom ponownie Windows.
  2. Sprawdź Menedżer urządzeń – sprawdź, czy na żadnych urządzeniach nie ma błędów (czerwone lub żółte żółte kolory).

Pakiet sterowników jest teraz gotowy do użytku z konfiguracją systemu operacyjnego z narzędziami, takimi jak Microsoft Endpoint Configuration Manager lub Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).