Rozpocząć z Intel® NUC Kit DC53427HYE

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000021827

27-08-2021

Oto lista kontrolna, aby rozpocząć korzystanie z komputera Intel® NUC Kit DC53427HYE.