System operacyjny Windows* nie wykrywa woluminu RAID opartego na technologii Intel® ESRT2

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000022022

04-05-2022

UwagaIntel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2) jest obsługiwana jedynie w przypadku korzystania z trybu rozruchowego UEFI dla rodzin Intel Server Board S2600WF/UEFI/ST.

Co widzę?

Podczas instalacji sterownika RAID otrzymasz następujący błąd:

Nie znaleziono nowych urządzeń. Upewnij się, że pliki sterowników są poprawne i znajdują się na nośniku instalacyjnym sterownika.

Co znajduje się w moim środowisku?

  • Wszystkie systemy serwerowe Intel® i płyty serwerowe Intel® korzystające z Intel® Embedded Server RAID Technology 2
  • Systemy operacyjne z rodziny Windows*

Możesz zobaczyć ten problem z dowolną instalacją systemu operacyjnego Windows, w której sterownik raid Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2) jest wymagany do Intel® Server Board.

Jak to naprawić:

Ten komunikat błędu jest oczekiwany, ponieważ system operacyjny nie jest w stanie wykryć woluminu RAID, ponieważ sterownik ESRT2 RAID nie jest załadowany. Wykonaj następujące kroki:

  1. Stwórz wbudowaną technologię ESRT2 RAID, w której podłączone są dyski twarde (HDD), i stwórz wolumin RAID na potrzeby nowej instalacji systemu operacyjnego. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, aby kontynuować ten krok, zapoznaj się ze stroną Podręcznik użytkownika oprogramowania dla Intel® ESRT2 .
  2. Pobierz sterownik ESRT2 dla systemu Windows.
  3. Rozpakaj plik i skopiuj pliki sterownika do nośnika usuwalnego, takiego jak pendrive USB lub CD-ROM.
  4. Uruchom ponownie system w BIOS-ie i sprawdź, czy wolumin RAID jest ustawiony na uruchomienie urządzenia nr 1 w menu Opcje uruchamiania .
  5. Zapisz zmiany i zakończ BIOS.
  6. Uruchom komputer z nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi systemu operacyjnego. Gdy zobaczysz sekcję Gdzie chcesz zainstalować system Windows, kliknij przycisk Sterownik obciążenia , by wyszukać sterownik ESRT2 na wymienionym wcześniej pendrive'ie USB lub CD-ROM.
  7. W tym momencie powinien być widoczny wolumin RAID. Dlatego stwórz partycję i przejdź do instalacji systemu operacyjnego.