Usuwanie partycji przy użyciu programu Microsoft DiskPart *

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000022179

25-11-2019

Ostrożność

Instrukcje krytyczne:

 • Zastrzeżenie: Firma Intel nie jest odpowiedzialna za utracone dane użytkownika. Przed wykonaniem dalszych czynności wykonaj kopię zapasową ważnych danych znajdujących się na dysku.
 • Wyjaśnimy, jak podano poniżej narzędzie Microsoft DiskPart *. Polecenie Clean czyści dysk w trakcie tego procesu. Oczyszczenie urządzenia magazynującego powoduje usunięcie wszystkich partycji z dysku i renderowanie danych, które są niedostępne dla użytkownika.
 • Przed próbą oczyszczenia z programu DiskPart należy zapoznać się ze wszystkimi krokami, instrukcjami i ostrzeżeniami.
 • Bezpieczne wymazywanie za pomocą przybornika dysków SSD Intel® wymaga podobnego rezultatu, ale bardziej całkowicie zniszczy dane użytkownika. Zestaw narzędzi Intel® Solid State Drive wymaga systemu Windows 7 * w celu bezpiecznego wymazywania.
 • Program DiskPart Clean sprawia, że dane użytkownika są niedostępne na wybranym dysku. Upewnij się, że poprawna dyskietka została oczyszczona i że wykonano kopię zapasową danych.
 • Usuń wszystkie dodatkowe dyski z komputera, wyłączając:
  • Dysk, z którego uruchamiasz
  • Dysk, który chcesz oczyścić
 • Poniższe kroki ułatwiają korzystanie z narzędzia Microsoft DiskPart w celu czyszczenia dysku poprzedniej partycji i formatu. W wyniku tego procesu utracisz wszelkie dane znajdujące się na dysku. W zależności od komputera wykonywanie polecenia trwa od 10 minut do kilku godzin.
 • Poniższe informacje dotyczą każdego scenariusza, w którym jest niezbędna czystość całego dysku w narzędziu DiskPart.
 • Uwaga: to narzędzie nie wykonuje bezpiecznego wymazywania (wymazuje wszystkie dane ze stacji) z dysku SSD. Usuwa tylko partycje i informacje o woluminach, dzięki czemu dane są niedostępne w tradycyjnej formie. Aby przeprowadzić bezpieczne wymazywanie w systemie Windows 7, możesz użyć zestawu narzędzi dysku SSD Intel®. W późniejszych systemach operacyjnych Windows należy korzystać z innych metod, takich jak inicjowanie za pomocą narzędzia UEFI lub rozruchowego USB.

Polecenia

Microsoft DiskPart to wydajne narzędzie, które można uruchomić w programie CMD bez użycia graficznego interfejsu użytkownika. To narzędzie jest bardziej elastyczne od zarządzania dyskami.

Aby uruchomić program DiskPart:

 1. W programie CMD wpisz polecenie diskpart lub wywołaj narzędzie za pomocą okna Uruchamianie . Pojawia się komunikat kontroli konta użytkownika.
 2. Podaj prawa administratora do tego narzędzia i zaakceptuj wiadomość, aby uruchomić narzędzie.

Run

Program DiskPart oferuje wiele opcji i poleceń. Zapoznaj się z poniższymi krokami, aby zainicjować i wymazać dysk.

Najpierw wybierz dysk, na którym pracujesz:

 • Lista dysków: Wyświetla listę podłączonych dysków i dysków flash USB
 • Dysk SEL (wybierz dysk): Wybiera zakres pracy w
 • Oczyść wszystkie: Usuwa informacje o partycji i woluminie z wybranego urządzenia

Następnie, z czystym urządzeniem (w stanie fabrycznym), utworzyć partycje i sformatować je. Wybierz dysk i wpisz następujące polecenia, aby utworzyć partycje:

 • Część listy: Partycje wyświetlania dostępne na dysku (stan sieci nie będzie zawierać partycji)
 • SEL, część: Służy do wyboru partycji do pracy na
 • Del część: Służy do usunięcia wybranej partycji

Jeśli nie masz partycji, możesz utworzyć nowy dysk.

Utwórz element podstawowy części: To polecenie tworzy główną partycję pełnego rozmiaru dysku. Można także określić partycję rozszerzoną lub logiczną lub rozmiar partycji o rozmiarze w przeliczeniu: "XXX".

Wybierz partycję, aby sformatować i skonfigurować ją przy użyciu wybranego typu partycji:

 • Format override ZR = "NTFS" etykieta = "etykieta": Wykonuje format niskiego poziomu (bezpieczne wymazywanie), konfiguruje partycję w systemie plików NTFS i ustawia żądaną etykietę.

Możesz także użyć innych parametrów i funkcji tego polecenia. Na przykład, aby uruchamiać szybkie formatowanie w miejscu zastąpienia, wpisz Format Quick FS = "NTFS" label = "test" size = 409600 (rozmiar jest w MB).

Partycja została utworzona i sformatowana. Jeśli partycja nie ma przypisanej litery, dysk nie jest widoczny w systemie Windows *.

Aby zobaczyć dysk, wpisz następujące polecenia:

 • Lista objętości: Wyświetl listę wszystkich dostępnych woluminów
 • Głośność zaznaczenia: Wybierz wolumin, który został już utworzony przy użyciu ostatnich poleceń.
 • Przypisz literę: Przypisz literę dysku, tak aby system Windows widział dysk. Dysk jest gotowy do użycia. Na przykład: assign letter =D.

Więcej informacji na temat narzędzia DiskPart można znaleźć w opisie składni poleceń i poleceń.

Diskpart