Tworzenie Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) zespołów i sieci VLAN w systemie Windows® 10

Dokumentacja

Kompatybilność

000022282

29-01-2020

Tworzenie Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) zespołów i sieci VLAN w systemie Windows® 10 jest obecnie obsługiwana.

22.0.1 Software Release ponownie włącza tworzenie i obsługę sieci VLAN, przeprowadzając test wersji systemu operacyjnego. Ten test gwarantuje, że aktualizacja została zastosowana przed zezwoleniem na włączenie funkcji.

Niezbędna Najnowsza aktualizacja systemu operacyjnego dla zespołów i sieci VLAN w systemie Windows® 10:
User-added image

Wszelkie zespoły Intel ANS lub VLAN utworzone z wersjami release 20,1, 20,2 lub 20,3 w systemie Windows 10 będą uszkodzone i nie można ich uaktualnić. Instalator usuwa te istniejące zespoły i sieci VLAN. Urządzenia należące do zespołu, które nie są tworzone przez firmę Intel, przywracają domyślną nazwę. Zmiana nazwy jest tylko w programie kosmetycznym i nie powoduje zmiany funkcjonalności. Zainstaluj ponownie sterowniki, aby przywrócić pierwotne nazwy.

UwagaIntel ANS jest obsługiwana tylko w przypadku aktualizacji Windows® 10 rocznicy (Windows 10 w wersji 1607, Kompilacja 10.0.14393) i nie jest obsługiwana przez przyszłe wersje.

 

Tematy pokrewne
Tworzenie zespołu z Intel® Advanced Network Servicesem
Włączenie tworzenia zespołu kart interfejsu sieciowego w systemie Windows® 10 przy użyciu środowiska PowerShell *