Filmy wyjaśniające, jak korzystać z portalu administratora Intel Unite®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000022289

23-06-2022

Poniższe filmy to poradniki dotyczące Intel Unite®.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Portal administratora Intel Unite® — omówienie
Wejdź po raz pierwszy do portalu internetowego Administrator. Dowiedz się więcej o możliwościach administratora portalu internetowego i wybierz się na przewodnik po portalu administratora. (3:37)

 

Portal Intel Unite® Admin — personalizacja ekranu centrum
Dowiedz się, w jaki sposób możesz dostosować ekran koncentratora do swojego rozwiązania Intel Unite®. Ten film zawiera prezentację wyjaśniającą, jak zmienić wartości domyślne, takie jak rozmiar PIN, wyświetlony komunikat oraz adres URL w tle i kolory. Dowiedz się również, jak stworzyć prosty profil konfiguracji dla swojego centrum. (8:34)

 

Portal Intel Unite® Admin — profile konfiguracji koncentratora
Dowiedz się więcej o dostępnych funkcjach do tworzenia profili konfiguracji koncentratora. Uzyskaj lepszą wiedzę na temat funkcji, takich jak zezwalanie na przesyłanie plików i streamowanie audio/wideo. Dowiedz się, w jaki sposób możesz zweryfikować hashes dotyczące certyfikatu wtyczki. Ten film zawiera prezentację wyjaśniającą, jak zainstalować i skonfigurować profil za pomocą wtyczki do dostępu dla gości. (6:34)

 

Portal Intel Unite® Admin — grupy urządzeń koncentratorów
Dowiedz się, w jaki sposób możesz stworzyć grupę dla urządzeń koncentratorów, aby ułatwić monitorowanie niezależnie od profilu konfiguracji. W tym filmie podano prezentację wyjaśniającą, jak utworzyć grupę urządzeń o nazwie Budynek 1 przez przypisanie wybranych koncentratorów. (2:57)

 

Portal administratora Intel Unite® — powiadamianie i monitorowanie
Dowiedz się, w jaki sposób możesz monitorować swoje urządzenia koncentratorów. Film zawiera prezentację wyjaśniającą, jak skonfigurować funkcjonalność powiadamiania i monitorowania. Dowiedz się, jak korzystać z powiadomień e-mail w celu zaspokojenia potrzeb organizacyjnych. (4:14)

 

Powiązany temat
Przewodnik wdrażania aplikacji Intel Unite® w przedsiębiorstwach