Jak wyodrębnić informacje z narzędzia diagnostycznego DirectX *

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000022556

29-10-2020

Narzędzie diagnostyczne DirectX * (Dxdiag. exe)

To narzędzie pomaga w rozwiązywaniu problemów z rozwiązaniami DirectX *. Użyj tego narzędzia, aby wygenerować plik raportu tekstowego programu dxdiag, który zawiera szczegółowe informacje o grafice komputera, dźwięku i innych urządzeniach. Plik ten może być używany w komunikacji z pomocą techniczną firmy Intel w zakresie raportowania problemów graficznych. Narzędzie może również pomóc w ustaleniu, czy sterowniki urządzeń są aktualne.

Aby wyodrębnić program dxdiag. txt, kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Windows® 10 i Windows 8.1 */8 *:
 1. Na pulpicie systemu Windows naciśnij przyciski Windows i R , aby otworzyć okno uruchamianie.
 2. W polu Otwórz: w oknie Uruchom wpisz dxdiag. Kliknij przycisk OK lub klucz Enter , aby otworzyć narzędzie diagnostyczne DirectX *. Jeśli pojawi się monit o sprawdzenie, czy sterowniki są podpisane cyfrowo, kliknij przycisk tak.
 3. W oknie narzędzia diagnostycznego DirectX * wybierz polecenie Zapisz wszystkie informacje.
 4. W oknie Zapisz jako dane programu DirectX * są zapisywane jako tekst (. TXT). Wybierz pulpit lub inną łatwą dostępność lokalizacji, aby zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. Zapisany plik można wysłać do firmy Intel.
Windows Vista * i Windows 7 *:
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start (ikona systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu).
 2. Wybierz i naciśnij Run. Jeśli nie widzisz przycisku Uruchom, przytrzymaj wciśnięty przycisk Windows i naciśnij pozycję R.
 3. W oknie Uruchom wpisz dxdiag , a następnie kliknij przycisk OK. Okno narzędzia diagnostycznego DirectX * powinno być wyskakujące.
 4. W nowym oknie wybierz polecenie Zapisz wszystkie informacje.
 5. W oknie Zapisz jako dane programu DirectX * są zapisywane jako tekst (. TXT). Wybierz pulpit lub inną łatwą dostępność lokalizacji, aby zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Zapisany plik można wysłać do firmy Intel.

DirectX Diagnostic Tool

Tematy pokrewne
Raport dla sterowników grafiki Intel®
Asystent pomocy technicznej & sterownika firmy Intel®