Jaka jest polityka firmy Intel w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących importu i eksportu oraz jak radzą sobie z krajami objętymi embargiem?

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000022576

26-01-2022

Przepisy i regulacje regulują import i eksport w każdym po okręgu, w którym prowadzimy działalność. Wiele przepisów ogranicza lub zabrania następujących celów, podmiotów i osób za granicą:

  • Przesyłki produktów
  • Elektroniczne transmisje lub transfery oprogramowania/technologii

W wielu przypadkach prawo wymaga licencji eksportowej lub odpowiednich zatwierdzeń rządowych przed wysyłką lub przeniesieniem. Ponosimy odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów i rozporządzeń. W związku z powyższym, musimy wyczyścić wszystkie towary w sposób nieduży i nie możemy:

  • Przejdź do transakcji, gdy dowiemy się, że doszło do naruszenia lub wkrótce nastąpi.
  • Przesyłaj kontrolowane oprogramowanie i technologię bez odpowiednich upoważnień.
  • Zastosuj odpowiednią wartość pieniężną dla towarów i usług.

Nawet niezamierzone naruszenia mogą skutkować znaczącymi zmianami w prawach i wpisach, np.:

  • Odmowa licencji eksportowej
  • Utrata uprawnień eksportowych
  • Inspekcje i opóźnienia w kontroli w systemie".

Ponieważ przepisy i przepisy są złożone i wyjątkowe w każdym kraju, zapewniamy wytyczne i szkolenia.

Rząd Stanów Zjednoczonych określa kraje objęte embargiem w oparciu o bezpieczeństwo narodowe.

  • Firma Intel nie prowadzi interesów z krajami objętymi embargiem. Sprzedaż, dystrybucja lub sprzedaż produktów lub usług jest zabroniona. Firma Intel ma również zakaz zapewniania wsparcia technicznego oraz obsługi RMA każdemu z kraju objętym embargiem.