Konfigurowanie tworzenia zespołu kart interfejsu sieciowego dla systemu Windows Server 2012 */2012 R2 */2016 */2019 *

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000022706

28-01-2020

Aby utworzyć zespół kart sieciowych:

 1. W Menedżerze serwerów kliknij opcję serwer lokalny.
 2. W okienku właściwości Znajdź opcję Tworzenie zespołu kart sieciowych, a następnie kliknij łącze Wyłączone w prawo. Zostanie otwarte okno dialogowe tworzenia zespołu kart sieciowych.

  NIC Teaming Dialog box

 3. W kartach sieciowych i interfejsach wybierz karty sieciowe, które chcesz dodać do zespołu karty interfejsu sieciowego.
 4. Kliknij Zadania, a następnie kliknij polecenie Dodaj do nowego zespołu.

  TASKS context menu

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowy zespół, które wyświetli karty sieciowe i członków zespołu. W polu Nazwa zespołu wpisz nazwę nowego zespołu kart sieciowych.

  New Team dialog box

 6. W razie potrzeby w Dodatkowe właściwościWybierz wartości dla trybu tworzenia zespołu, trybu równoważenia obciążenia i karty zapasowej. W większości przypadków najwyższy wykonywany tryb równoważenia obciążenia jest dynamiczny.

  NIC Teaming dialog box

 7. Jeśli chcesz skonfigurować lub przypisać numer sieci VLAN do zespołu kart sieciowych, kliknij łącze z prawej strony interfejsu głównego zespołu. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowy interfejs zespołu.

  New team dialog box

 8. Aby skonfigurować członkostwo w sieci VLAN, kliknij Określone sieci VLAN. Wpisz informacje dotyczące sieci VLAN w pierwszej sekcji okna dialogowego

  NIC teaming dialog box after VLAN is selected

 9. Kliknij przycisk OK.

 

Instrukcja PowerShell *

UwagaZalecamy korzystanie z aplikacji Microsoft Team w systemach operacyjnych 2012 i wyższych.

Tworzenie zespołu sieciowego za pomocą programu PowerShell

Zobacz artykuł w witrynie Microsoft TechNet , który w programie Windows PowerShell * zawiera szczegółowe opisy poleceń cmdlet do tworzenia zespołu kart sieciowych (NetLBFO).

 1. Otwórz wiersz z podwyższonym poziomem uprawnień programu PowerShell. W obszarze wyszukiwania na pasku zadań systemu Windows® 10 wpisz polecenie PowerShell. Naciśnij przyciski w i S , aby otworzyć okno Wyszukiwanie.
 2. Wyniki powinny teraz zostać wyświetlone Windows PowerShellu góry. Kliknij prawym przyciskiem myszy Windows PowerShell i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  Win10 taskbar search


 3. Jeśli widzisz monit z pytaniem o kontrolę konta użytkownika , kliknij przycisk tak.
 4. Wprowadź polecenie New-NetLBFOTeam [TEAMname] "[NIC1]", "[NIC2]" i naciśnij Wprowadź Klucz.
  [TEAMname] – nazwa, którą chcesz nadać zespołowi kart sieciowych
  [NIC1] – Nazwa pierwszej karty sieciowej znalezionej powyżej
  [NIC2] — nazwa drugiej karty sieciowej znalezionej powyżej

  Windows Powershell dialog


 5. Otwórz okno połączenia sieciowe poprzez przejście do Panelu sterowania ≫ połączeń sieciowych i internetowych ≫ sieciowych.