Jak zainstalować zgodne rozszerzenia Cisco (CCX) z Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless 19,0 do 20,80

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000022825

15-11-2018

UwagaOprogramowanie Cisco Compatible eXtensions (CCX) zostało usunięte z Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20,90 w dalszej wersji.

Nowsze karty Intel® bezprzewodowe, takie jak rodziny 7265 i 8260, obsługują takie same funkcje CCX, jak poprzednie generacji kart sieciowych. Niemniej jednak, z Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless 19.0 ~ 20.80 funkcje CCX nie są instalowane domyślnie.

Aby użyć tej funkcji, włącz ją, wykonując następujące kroki:

 1. Pobierz wymagany pakiet oprogramowania Intel PROSet/Wireless dla administratorów IT.
 2. Rozpakuj pakiet i Otwórz plik Setup. XML w katalogu głównym.
 3. Wyszukać właściwość o nazwie CCX_SUPPORT. Ustaw dla tej właściwości wartość PRAWDA , aby zainstalować funkcję Cisco CCX. (Ustawienie domyślne to false).
  < PackageProperties >
  < Package ID = "WiFi" >
  < właściwości >CCX_SUPPORT = fałsz

 4. Zapisz zmiany w pliku Setup. XML.
 5. Uruchom plik Setup. exe.

W przypadku uaktualniania ustawienie tej właściwości jest ignorowane:

 • Podczas uaktualniania do wersji między 19.0 ~ 20.80 funkcja CCX jest obsługiwana, jeśli została wcześniej zainstalowana.
 • Podczas uaktualniania do wersji 20,90 lub nowszej funkcja CCX zostanie usunięta automatycznie, jeśli została wcześniej zainstalowana.
Tematy pokrewne
Często zadawane pytania dla administratorów systemów IT i IT
Łącza administratora IT dla Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless sieci Wi-Fi