Korzystanie z Eksploratora WMI * do programowania dioda LED i przycisku LED

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000023426

14-11-2019

Zestawy Intel® NUC NUC7i [x] BN i NUC6CAY są dostarczane z programem Windows Management Instrumentation (WMI) Explorer * w systemie BIOS. Za pomocą Eksploratora WMI można badać i sterować diodami LED i przycisków DIODy LED w środowisku systemu operacyjnego. Eksplorator WMI umożliwia przeglądanie i wyświetlanie obszarów nazw WMI, klas, wystąpień i właściwości w jednym okienku widoku.

Aby użyć Eksploratora WMI *

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Włącz kontrolkę oprogramowania dla diody LED

Aby włączyć opcję sterowania oprogramowaniem w systemie BIOS przed programowaniem:

 1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do zaawansowanej mocy>.
 3. W okienku pomocnicze ustawienia zasilania Ustaw diodę LED i/lub przycisk diody z formantem SW.

  Ring LED

  Button LED
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
Narzędzie programistyczne do programowania diody LED programu Access

Zalecamy, aby dostawcy WMI zaimplementowali nowe klasy WMI w plikach Managed Object Format (MOF).
Zapewniamy określony plik MOF za pomocą kodu ASL, aby uzyskać dostęp do narzędzia do programowania diod w Eksploratorze WMI.

Użyj poniższego plik MOF, aby uzyskać dostęp do narzędzia do programowania diod w Eksploratorze WMI:

 1. Identyfikator GUID: 8C5DA44C-CDC3-46b3-8619-4E26D34390B7
 2. _UID: 0
 3. Identyfikator obiektu (AA): 65, 65
 4. Liczba wystąpień: 1
 5. Opis: metoda get lub Set w stan diody LED pierścienia.
 6. Nazwa obiektu WMI: "CISD_WMI"
 7. Identyfikator metody (1): "GetState"
 8. Parametr 1: UINT32 (wejściowy)
 9. Parametr 2: pakiet (dane tablicowe)
 10. Identyfikator metody (2): "setstate"
 11. Parametr 1: UINT32 (wejściowy)
 12. Parametr 2: pakiet (dane tablicowe)

Nazwa i argumenty metody WMI sterującej diodą LED

Funkcja "get status LED"
Metoda kontroliWMAA
ARG 0Wystąpienie
ARG 1Identyfikator metody (01h)
Funkcja Get
ARG 2 — parametr wejściowyBajt 0Numer funkcji
01h-Get S0 Power LED kod polecenia
Bajt 1Zastrzeżone
2-bajtZastrzeżone
Bajt 3Zastrzeżone
Zwrócona wartośćBajt 0Kod powrotny
00h: Brak błędu. Bajt 1 ~ 3 umożliwia oferowanie województwa.
E1h: błąd (funkcja nie jest obsługiwana)
E2h: błąd (niezdefiniowane urządzenie)
E3h: błąd (WE nie odpowiada)
E4h: błąd (nieprawidłowy parametr)
EFh: błąd (nieoczekiwany błąd)
Inne: zarezerwowane
Bajt 1Bieżący stan jasności diody LED
00h: 0% ~ 64h: 100%
2-bajtKorzystanie z systemu BIOS AY0029 lub BN0042

Bieżący stan diody LED/zaniku w stanie migotania

01h: 1Hz
02h: 0,25 Hz
03h: zanikanie
04h: zawsze włączone

Korzystanie z systemu BIOS AY0038 lub BN0043 i nowszych wersji

Bieżący stan diody LED/zaniku w stanie migotania
01h: 1Hz
02h: 0,25 Hz
03h: 1Hz zanikanie
04h: zawsze włączone
05h: 0,5 Hz
06h: 0,25 Hz
07h: 0,5 Hz

Bajt 3Bieżący stan koloru diody LED

Kolor diody LED przycisku: (ustawienie LED zasilania)

00h: Wyłącz
01h: niebieski
02h: bursztynowa

Kolor diody LED pierścienia: (ustawienie opcji Get dystynktywnego)

00h: Wyłącz
01h: błękitny
02h: różowy
03h: żółty
04h: niebieski
05h: czerwony
06h: Green
07h: biały

Ustaw funkcję LED
Metoda kontroliWMAA
ARG 0Wystąpienie
ARG 1Identyfikator metody (02h)
Ustaw funkcję LED
ARG 2 — parametr wejściowyBajt 0Wybierz diodę LED
01h – Set S0 Power LED kod polecenia
02h – Ustaw kod polecenia diody LED S0 Ring
Bajt 1LED ustawienia jasności 00h: 0% ~ 64h: 100%
2-bajtKorzystanie z systemu BIOS AY0029 lub BN0042

Bieżący stan diody LED/zaniku w stanie migotania

01h: 1Hz
02h: 0,25 Hz
03h: zanikanie
04h: zawsze włączone

Korzystanie z systemu BIOS AY0038 lub BN0043 i nowszych wersji

Bieżący stan diody LED/zaniku w stanie migotania

01h: 1Hz
02h: 0,25 Hz
03h: 1Hz zanikanie
04h: zawsze włączone
05h: 0,5 Hz
06h: 0,25 Hz
07h: 0,5 Hz

Bajt 3Ustawienie koloru diody LED

Kolor diody LED przycisku: (ustawienie LED zasilania)

00h: Wyłącz
01h: niebieski
02h: bursztynowa

Kolor diody LED pierścienia: (ustawienie opcji Get dystynktywnego)

00h: Wyłącz
01h: błękitny
02h: różowy
03h: żółty
04h: niebieski
05h: czerwony
06h: Green
07h: biały

Zwrócona wartośćBajt 0Kod błędu jasności LED pierścienia

00h: Brak błędu
E1h: błąd (funkcja nie jest obsługiwana)
E2h: błąd (niezdefiniowane urządzenie)
E3h: błąd (EC No odpowiedź)
E4h: błąd (nieprawidłowy parametr)
EFh: błąd (nieoczekiwany błąd)
Inne: zarezerwowane

Bajt 1Kod błędu diody LED lub zaniku z pierścieniem

00h: Brak błędu
E1h: błąd (funkcja nie jest obsługiwana)
E2h: błąd (niezdefiniowane urządzenie)
E3h: błąd (EC No odpowiedź)
E4h: błąd (nieprawidłowy parametr)
EFh: błąd (nieoczekiwany błąd)
Inne: zarezerwowane

2-bajtKod błędu koloru Poled pierścienia

00h: Brak błędu
E1h: błąd (funkcja nie jest obsługiwana)
E2h: błąd (niezdefiniowane urządzenie)
E3h: błąd (EC No odpowiedź)
E4h: błąd (nieprawidłowy parametr)
EFh: błąd (nieoczekiwany błąd)
Inne: zarezerwowane

Bajt 3Zastrzeżone
Przykładowy kod do wywołania metody setstate

Przykład kodu przykładowego w celu wywołania metody setstate w interfejsie WMI diody LED:

Sample code to invoke the SetState Method in the LED WMI interface

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak napisać kod do wywołania w usłudze WMI, zobacz: