Błąd nieobsługiwanej gęstości 1 GB lub 2 dla zestawów Intel® NUC NUC6CAYS i NUC6CAYH

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000023485

22-09-2020

Co widzisz?

Następujący błąd pojawia się podczas uruchamiania NUCów Intel®:

Na gnieździe SODIMM 2 wykryto nieobsługiwaną SODIMMę o gęstości 1 GB/2. Niestabilność systemu lub możliwa utrata danych. Zamień na SODIMM o mocy 4 GB lub wyższej. Kontynuować (t/N).

Dlaczego go widzisz?

Zainstalowane moduły pamięci wykorzystują technologię GB 1 lub 2 (Gigabit), zwaną również gęstością pamięci SDRAM. Procesory z tych modeli Intel NUC obsługują tylko DDR3L moduły pamięci z 4 GB lub 8 technologiami GB.

Moduły pamięci używające gęstości 1 GB lub 2 GB nie są obsługiwane ze względu na możliwość niestabilności systemu. Nie można wyłączyć tego komunikatu o błędzie.

Jak rozwiązać ten problem.

Zainstaluj SODIMM z gęstością równą 4 GB lub 8 GB. Poniżej przedstawiono tabele na potrzeby diagramów zgodnych i niezgodnych konfiguracji pamięci.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Zgodne konfiguracje pamięci
ZgodnyPojemność: 2 GB
Całkowita liczba układów: 4
Gęstość: 4 GB
2GBx4x4
Pojemność: 4 GB
Całkowita liczba układów: 8
Gęstość: 4 GB
4GBx8x4
Pojemność: 8 GB
Całkowita liczba układów: 16
Gęstość: 4 GB
8GBx16x4
Pojemność: 4 GB
Całkowita liczba układów: 4
Gęstość: 8 GB
4GBx4x8
Pojemność: 8 GB
Całkowita liczba układów: 8
Gęstość: 8 GB
8GBx8x8
Niezgodne konfiguracje pamięci
NiezgodnePojemność: 1 GB
Całkowita liczba układów: 8
Gęstość: 1 GB
SS 8 chips
Pojemność: 2 GB
Całkowita liczba układów: 8
Gęstość: 2 GB
SS 8 chips
Pojemność: 2 GB
Całkowita liczba układów: 16
Gęstość: 1 GB
2GBx16x1
Pojemność: 4 GB
Całkowita liczba układów: 16
Gęstość: 2 GB
4GBx16x2

 

Temat pokrewny
Pamięć systemowa dla zestawów Intel® NUC NUC6CAYH i NUC6CAYS