Pokaz: jak przeprowadzić aktualizację oprogramowania układowego kontrolerów Intel® RAID w przypadku powłoki EFI

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000023496

13-06-2019