Prezentacja: jak wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego kontrolerów Intel® RAID w wewnętrznej powłoki EFI.

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000023496

18-06-2021