Ustawienia LED przycisku zasilania i ring LED w zestawach Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000023554

17-03-2023

Możesz dostosować zachowanie led przycisku i led ringu na swoim Komputerze Intel® NUC. Aby to zrobić, przejdź do panelu przedniego swojego komputera Intel® NUC w konfiguracji systemu BIOS.

Intel® NUC front panel
 

Zanim zaczniesz

Zaktualizuj bios swojego komputera Intel NUC do najnowszej wersji, aby uzyskać dostęp do ustawień systemu BIOS związanych z przyciskami i obrączkowymi ledami.

Jak mogę zmienić ustawienia?

Aby uzyskać dostęp do opcji LED w BIOS-ie:

  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do rozwiązania Advanced > Power.
  3. W Dodatkowe ustawienia zasilania panel, możesz:
    • Zmień jasność led przycisku, zachowanie mrugania/zgłębnika i kolor przycisku.
    • Zmień zachowanie, jasność i kolor ringu.
  4. Po dokonaniu zmian w ustawieniach LED, Naciśnij F10 aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

    Secondary Power Settings

Opcje ustawień

Poniższe przykłady pokazują, jak skonfigurować ustawienia systemu BIOS w celu osiągnięcia różnych zachowań związanych z LED.

Led przycisku zasilania
Wskaźnik stanu zasilania
Jasność S00Led przycisku zasilania nie świeci się, gdy NUC jest aktywny.
od 1 do 100Gdy NUC jest aktywny, podświetla się led przycisku zasilania. Im wyższa jasność, tym wyraźniej światła Power LED.
S0 Mruganie/zgłębnikZawsze wł.Led przycisku zasilania włącza się, gdy NUC jest aktywny.
1/0,5/0,25 HzLed przycisku zasilania włącza się i wyłącza z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest aktywny.
1/0,5/0,25 Hz, Hz,Led przycisku zasilania płynnie włącza i wyłącza się z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest aktywny.
Kolor S0NiebieskiGdy NUC jest aktywny, led przycisku zasilania świeci się na niebiesko.
BursztynuGdy NUC jest aktywny, światła LED przycisku zasilania są amber.
Jasność S30Led przycisku zasilania nie rozświetla się, gdy NUC pracuje w trybie uśpienia.
od 1 do 100Led przycisku zasilania rozświetla się, gdy NUC pracuje w trybie uśpienia. Im wyższa jasność, tym wyraźniej światła Power LED.
S3 Blinking/zgłębnikZawsze wł.Led przycisku zasilania jest włączony, gdy NUC jest w trybie uśpienia.
1/0,5/0,25 HzLed przycisku zasilania włącza się i wyłącza z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest w trybie uśpienia.
1/0,5/0,25 Hz, Hz,Led przycisku zasilania płynnie włącza się i wyłącza z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest w trybie uśpienia.
Kolor S3NiebieskiPodświetlenie LED przycisku zasilania na niebiesko, gdy NUC jest w trybie uśpienia.
BursztynuGdy nuc jest w trybie uśpienia, podświetlane ledami przycisku zasilania.
Jasność S50Led przycisku zasilania nie świeci się, gdy NUC jest wyłączony.
od 1 do 100Po wyłączeniu komputera NUC kontrolka LED przycisku zasilania świeci się. Im wyższa jasność, tym wyraźniej światła Power LED.
S5 Blinking/zgłębnikZawsze wł.Led przycisku zasilania włącza się, gdy NUC jest wyłączony.
1/0,5/0,25 HzLed przycisku zasilania włącza się i wyłącza z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest wyłączony.
1/0,5/0,25 Hz, Hz,Led przycisku zasilania płynnie włącza i wyłącza się z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest wyłączony.
Kolor S5NiebieskiGdy NUC jest wyłączony, podświetla się na niebiesko led przycisku zasilania.
BursztynuGdy NUC jest wyłączony, światła LED przycisku zasilania są amber.
LED aktywności dysku twardego
Jasność0%-0%Led przycisku zasilania wyładuje się z dowolną aktywnością dysku.
0%-50%/0%-100%Led przycisku zasilania jest wyłączony, gdy nie ma aktywności dysku. Gdy pojawia się aktywność dysku, led odpowiednio świeci się w 50%/100%.
50%-100%Led przycisku zasilania jest w 50% jasny, gdy nie ma aktywności dysku. Gdy pojawia się aktywność dysku, led jest w 100% jasny.
100%-0%Led przycisku zasilania jest w 100% jasny, gdy nie ma aktywności dysku. Gdy pojawia się aktywność dysku, dioda LED jest wyłączona.
KolorNiebieskiWskaźnik LED przycisku zasilania jest niebieski, co wskazuje na aktywność dysku.
BursztynuWskaźnik LED przycisku zasilania jest amber, co wskazuje na aktywność dysku.
Kontrola sw
Włączona/wyłączonaPo włączeniu wskaźnik LED przycisku zasilania jest kontrolowany przez Eksplorator Windows Management Instrumentation (WMI).
Pierścień LED
Wskaźnik stanu zasilania
Jasność S00Ring LED nie rozświetla się, gdy NUC jest aktywny.
od 1 do 100Gdy NUC jest aktywny, podświetla się ring LED. Im wyższa jasność, tym wyraźniej światła Power LED.
S0 Mruganie/zgłębnikZawsze wł.Ring LED włącza się, gdy NUC jest aktywny.
1/0,5/0,25 HzDioda LED pierścienia włącza się i wyłącza z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest aktywny.
1/0,5/0,25 Hz, Hz,Ring LED płynnie włącza i wyłącza się z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest aktywny.
Kolor S0NiebieskiZaokrąglaj niebieskie światła LED, gdy NUC jest aktywny.
BursztynuGdy NUC jest aktywny, podświetlenie led-ringu jest amber.
Jasność S30Ring LED nie rozświetla się, gdy NUC jest w trybie uśpienia.
od 1 do 100Pierścień LED świeci się, gdy NUC jest w trybie uśpienia. Im wyższa jasność, tym wyraźniej światła Power LED.
S3 Blinking/zgłębnikZawsze wł.Ring LED włącza się, gdy NUC pracuje w trybie uśpienia.
1/0,5/0,25 HzRing LED włącza się i wyłącza z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest w trybie uśpienia.
1/0,5/0,25 Hz, Hz,Ring LED płynnie włącza i wyłącza się z wybraną częstotliwością, gdy NUC jest w trybie uśpienia.
Kolor S3NiebieskiZaokrąglaj światła LED na niebiesko, gdy NUC jest w trybie uśpienia.
BursztynuPierścień led światła amber, gdy NUC jest w trybie uśpienia.
LED aktywności dysku twardego
Jasność0%-0%Ring LED wyładuje się z dowolną aktywnością dysku.
0%-50%/0%-100%Dioda LED pierścienia jest wyłączona, gdy nie ma aktywności dysku. Gdy pojawia się aktywność dysku, led odpowiednio świeci się w 50%/100%.
50%-100%Led pierścienia jest w 50% jasny, gdy nie ma aktywności dysku. Gdy pojawia się aktywność dysku, led jest w 100% jasny.
100%-0%Led pierścienia jest w 100% jasny, gdy nie ma aktywności dysku. Gdy pojawia się aktywność dysku, dioda LED jest wyłączona.
KolorNiebieskiWskaźnik LED pierścienia jest niebieski, co wskazuje na aktywność dysku.
BursztynuWskaźnik LED pierścienia to kolor amber oznaczający aktywność dysku.
Kontrola sw
Włączona/wyłączonaPo włączeniu funkcja Ring LED jest kontrolowane przez Explorer* Windows Management Instrumentation (WMI).

 

Powiązane tematy
Stany zasilania systemu (S0, S3, S5)
Słownik ustawień systemu BIOS