Funkcja TA-1119: Intel® Server Board S7200AP Rodzina procesorów wyświetla bieżące zdarzenia dotyczące zasilania w dzienniku zdarzeń systemu (SEL)

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000023573

10-07-2017

Poradnik techniczny 1119 (PDF) PDF Icon
Firmy Intel wykryły w ostatnim czasie problem, w którym krytyczne zdarzenia zasilania są przechwytywane w dziennikach zdarzeń systemu. Bieżące wydarzenia są widoczne tylko w systemach skonfigurowanych z 2130W zasilaczami, które zawierają oprogramowanie sprzętowe PSU w wersji 29. Ten problem występuje w stanie niskiego poboru energii, gdy jeden z zasilaczy pracuje w trybie zimnej nadmiarowości. Dodatkowe symptomy to aktywacja żółtego stanu dla co najmniej jednego modułu obliczeniowego firmy Intel®, wskazującego krytyczną awarię systemu. Problem ten zaobserwowano najczęściej bezpośrednio po wyzerowaniu lub wyłączeniu zasilania po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego PSU do wersji 29.Rozmiar: 319 KB
Data: 2017 lutego
 

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*.