Informacja o wycofaniu produktu dla Intel® RealSense™ wersji SDK przed 2016 R2

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000023648

14-09-2017

Ogłoszenie

Wszystkie Intel® RealSense™ wersje zestawu SDK przed 2016 R2 (v 10.0.26.0396) zostały wycofane i nie są już dostępne do pobrania przez firmę Intel.

Powodu

Problem zabezpieczeń w składniku Web dla wersji zestawu Intel RealSense SDK sprzed 2016 R2 (v 10.0.26.0396). Zobacz instrukcje odinstalowania składnika Web Component Intel® REALSENSE™ SDK , aby uzyskać dalsze szczegóły.

Dostępne pliki do pobrania

SDK 2016 R2 (v 10.0.26.0396) minus składnik sieci Web jest dostępny do pobrania. Obecna wersja zestawu SDK, 2016 R3 (v. 11.0.27.1384), jest również dostępna do pobrania.