Lista narzędzi dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel®

Dokumentacja

Kompatybilność

000023652

02-04-2020

Niniejsza tabela zawiera listę narzędzi i narzędzi dla serwerowych płyt głównych Intel® oraz systemów serwerowych Intel®. Sprawdź rodzinę produktów w tabeli, aby znaleźć najnowsze pliki do pobrania.

NarzędziaProcesory z rodziny Intel® Xeon® E3-1200 v3 i v4Procesory z rodziny Intel® Xeon® E5-1600/2400/2600/4600 V1 i v2Procesory z rodziny Intel® Xeon® E3-1200 v5 i V6Rodzina procesorów Intel® Xeon® E5-2600 v3 i v4Rodzina procesorów Intel® Xeon Phi™

Skalowalne procesory z rodziny Intel® Xeon® pierwszego i drugiego pokolenia

Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (SYSCFG)Najnowsza wersja
Narzędzie Intel® One Boot Flash Update (OFU)Najnowsza wersjaNajnowsza wersja
Narzędzie do pobierania informacji o systemie Intel® (SysInfo)Najnowsza wersja
Narzędzie do przeglądania dziennika zdarzeń systemu (SEL)Najnowsza wersja
Subagent protokołu Intel® SNMP autonomiczny

N/a

Najnowsza wersja
Intel® Server Debug and Provisioning ToolN/aNajnowsza wersjaN/aNajnowsza wersja

 

 

Temat pokrewny
Sysinfo Video – narzędzie do pobierania informacji o systemie Intel