Jak wybrać większą rozdzielczość lub rozdzielczość macierzystą dla ekranu?

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000023765

29-10-2020

Wybrane rozdzielczości komputera zależą zarówno od konfiguracji komputera, jak i rozdzielczości obsługiwanej przez monitor lub wyświetlacz. Aby rozwiązać problem, Skorzystaj z następującej sugestii:

 • Zainstaluj najnowszą Intel® Graphics Driver
 • Zainstaluj najnowszą wersję. Plik INF monitora
  Skontaktuj się z producentem Twojego monitora, aby uzyskać zaktualizowaną dostępność. Pliku INF lub sterownika monitora.
 • Zainstaluj najnowszy system BIOS dla komputera
  Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać najnowszą wersję systemu BIOS i wideo w systemie BIOS z dodatkową obsługą trybu wyświetlania. Lub Sprawdź instrukcje na temat sposobu aktualizacji systemu BIOS na komputerze. BIOS wideo może być aktualizowany tylko za pośrednictwem aktualizacji systemu BIOS.
 • Sprawdź złącze kabla wideo
  Wyświetlacz zewnętrzny i komputer muszą mieć jeden z następujących typów złączy: DVI, HDMI, VGA lub DisplayPort *. Dane rozszerzonego formatu wyświetlania (EDID) nie są przekazywane przez inne typy łączników, takie jak S-Video, Composite, RCA, Component lub YPbPr.
 • Sprawdź obsługiwaną rozdzielczość ekranu w przypadku połączenia za pomocą trybu VGA
  Niektóre wyświetlacze obsługują tylko niższą rozdzielczość (np. 1024x768) w przypadku połączenia przy użyciu analogowego trybu VGA. Sprawdź w podręczniku użytkownika lub w instrukcji użytkownika maksymalną rozdzielczość obsługiwaną przez poszczególne łączniki wyświetlania. W niektórych dokumentach złącze VGA jest dostępne jako wejście D-sub. Wyświetlacze (zwłaszcza telewizory lub telewizory HDTV) mogą obsługiwać tylko ich rozwiązania macierzyste, korzystając z złączy Digital DVI, HDMI lub DisplayPort *.
 • Jeśli ustawiono tryb klonowania, przełącz na rozszerzony tryb pulpitu
  W trybie klonowania rozdzielczość domyślna to Najwyższa rozdzielczość obsługiwana przez oba ekrany. Aby ustawić osobną rozdzielczość dla każdego ekranu, wybierz tryb rozszerzonego pulpitu:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Właściwości grafiki. Kliknij przycisk ekran, a następnie wybierz polecenie wiele ekranów. Wybierz tryb rozszerzonego pulpitu i kliknij przycisk Zastosuj. Teraz możesz wybrać największe rozdzielczości dla każdego monitora.
 • Użytkowników systemu Windows XP, sprawdź, czy monitor obsługuje żądaną rozdzielczość i usuń zaznaczenie tego ustawienia systemu Windows: Ukryj tryby, których ten monitor nie może wyświetlić
  Zaznaczenie tego ustawienia pozwala na wybór trybu wyświetlania lub rozdzielczości, jeśli jest ona obsługiwana przez Monitor. Tego ustawienia nie można wybrać w systemie Windows 7 lub 8.
  Ostrożność
  Caution Icon
  Usunięcie zaznaczenia ustawień Ukryj tryby, których monitor nie może wyświetlić , a następnie wybór trybu wyświetlania monitor nie może spowodować uszkodzenia. Nie jesteśmy odpowiedzialni za wynikłe szkody ze stosowania tego ustawienia. Sprawdź u producenta monitora, czy monitor może obsługiwać wybrany tryb wyświetlania. Aby korzystać z tego ustawienia, należy skontaktować się z producentem komputera. Niektórzy producenci komputerów nie obsługują opcji wyznaczania tego ustawienia.
  • Aby zmienić to ustawienie, kliknij Start, Panel sterowania, dwukrotnie kliknij ikonę ekran, kliknij pozycję tabulatory ustawień , przycisk Zaawansowane i kartę monitor .
  • Jeśli tryb wyświetlania lub rozdzielczość nadal nie jest zaznaczona, kliknij przycisk Uruchomić, Panelu sterowania, Wyświetlania, Ustawienia, Zaawansowane, KartyI Lista wszystkich trybów. Następnie wybierz żądany tryb wyświetlania z listy i kliknij przycisk Ok.
   UwagaJeśli ekran monitora stanie się nieczytelny po wybraniu trybu wyświetlania, wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Naciskaj przycisk ESC zaraz po wybraniu nowego trybu wyświetlania, aby cofnąć zaznaczenie. System Windows podaje 15-sekundową decyzję o zachowaniu nowych ustawień monitora lub przywracaniu ustawień oryginalnych.
   • Wyłącz komputer. Podłącz inny monitor lub telewizor i wykonaj ponowny rozruch.
   • Wyłącz komputer. Włącz komputer i uruchom go w trybie awaryjnym systemu Windows *, naciskając F8 podczas uruchamiania systemu Windows. Odinstaluj Intel® Graphics Driver, usuwając sterownik za pomocą apletu Dodaj/Usuń programy w panelu sterowania. Lub wybierz Menedżera urządzeń systemu Windows w sekcji karty graficzne, dokonaj ponownego rozruchu komputera i pozwól, aby system Windows uruchamiał się normalnie. Następnie zainstaluj ponownie Intel® Graphics Driver.
 • Jeśli masz problemy z używaniem macierzystej rozdzielczości wyświetlacza płaskoekranowego Digital (1920 × 1080, 1680x1050 i 1440X900)
  Aby rozwiązać ten problem, użyj Centrum sterowania grafiką Intel® lub Intel® Graphics Control Panel.  Aby uzyskać więcej informacji , zobacz Otwieranie panelu sterowania dla grafiki Intel® .

Jeśli te sugestie nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać więcej informacji i uzyskać dalszą pomoc. Możesz również skontaktować się z społecznością Intel Graphics lub pomocą techniczną firmy Intel.