Zidentyfikuj wersję BIOS na komputerach Intel® Compute Stick

Dokumentacja

Zidentyfikuj produkt

000023778

10-03-2021

Znajdź aktualną wersję BIOS na swoim komputerze Intel® Compute Stick.

Wyświetl w konfiguracji SYSTEMU BIOS
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Znajdź identyfikator BIOS na głównym ekranie, jak pokazano na poniższym obrazku.
  3. Naciśnij klawisz F10, aby wyjść z ustawień systemu BIOS.

View within BIOS Setup

 

W przykładzie SCCHTAX5.86A.0026.2016.0722.1307:

  • SCCHTAX5.86A = kod identyfikacyjny BIOS
  • 0026 = wersja BIOS
  • 2016.0722.1307 = data i czas wydania tej wersji

W poniższej tabeli znajdują się linki do plików do pobrania i obsługi technologii Intel Compute Stick.
 

Kod identyfikacyjny BIOS
(Kliknij, aby pobrać BIOS)
Modele® Compute Stick firmy Intel
CCSKLm30.86AIntel® Compute Stick STK2m3W64CC
Intel® Compute Stick STK2m364CC
CCSKLm5v.86aIntel® Compute Stick STK2mv64CC
SCCHTAX5.86AIntel® Compute Stick STK1AW32SC
Intel® Compute Stick STK1A32SC
FCBYT10H.86AIntel® Compute Stick STCK1A32WFC
Intel® Compute Stick STCK1A8LFC