Instrukcje dotyczące aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla kart obliczeniowych Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000023859

12-02-2020

Uwaga
 • Wszystkie pliki aktualizacji systemu BIOS dla kart obliczeniowych Intel® są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje dotyczące aktualizacji są również dostępne w Formacie PDF.

  Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla Intel® Compute Card (PDF)PDF icon
  Rozmiar: 252 KB
  Data: 2019 września

  Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*

 • Starsza wersja systemu BIOS nie jest zalecana w przypadku wcześniejszej wersji. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie zawierać obsługi poprawek usterek, krytycznych aktualizacji zabezpieczeń ani obsłużyć obecnie wyprodukowanych poprawek produktów.
 • Wszystkie obrazy w przykładach używanych w instrukcjach służą tylko do celów ilustracyjnych. Upewnij się, że wybrane pliki systemu BIOS dla Intel® Compute Cardów są prawidłowe.
 • Jeśli proces aktualizacji systemu BIOS zostanie przerwany, komputer może nie działać prawidłowo. Firma Intel sugeruje, aby proces ten był wykonywany w środowisku o stałym zasilaniu (najlepiej z zasilaczem UPS).

W przypadku aktualizacji systemu BIOS firma Intel zaleca następujące kroki:

 1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Nacionij kombinację F9 , aby ustawić domyślne wartości systemu BIOS.
 3. Dostosuj ustawienia systemu BIOS, jeśli to konieczne (opcjonalnie).
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.

Kliknij lub metoda, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Aktualizacja systemu BIOS Express
 1. Pobierz i Zapisz plik ekspresowej aktualizacji systemu BIOS (*. msi) w katalogu tymczasowym na docelowej karcie Intel Compute Card. przykład:

  Download and save the Express BIOS update file

 2. Kliknij dwukrotnie *.msi do uruchomienia ekspresowej aktualizacji systemu BIOS.

  Double-click the msi file

 3. Kliknij Ponowne uruchamianie i Instalowanie systemu BIOS na ekranie powitalnym.

  Click Restart and Install BIOS

 4. Po ponownym uruchomieniu pojawi się okno stanu procesu aktualizacji systemu BIOS, podobne do poniższego obrazu. W trakcie tego etapu nie wolno wyłączać komputera w żadnym momencie.

  BIOS update process status window

 5. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer zostaje ponownie uruchomiony w systemie Windows.
Aktualizacja F7

Aktualizacja systemu BIOS F7 umożliwia aktualizację systemu BIOS Intel Compute Card w trakcie procesu uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz i Zapisz plik aktualizacji systemu BIOS (. Bio) na przenośnym urządzeniu USB. Przykład:

  Download and save the BIOS update file

 2. Po wyłączeniu karty Intel Compute Card Podłącz urządzenie USB do portu USB urządzenia Dock.
 3. Włącz kartę obliczeniową Intel.
 4. Podczas uruchamiania po wyświetleniu monitu F7 naciśnij przycisk F7 , aby wejść na narzędzie BIOS Flash Update Tool.
 5. Wybierz urządzenie USB (lub kartę microSD) z listy nośników i naciśnij Wprowadź.

  Select the USB device

 6. Wybierz plik. bio i naciśnij Wprowadź.

  Select the bio file

 7. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS, naciskając Enter.
 8. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  BIOS update process status window

 9. Wyjmij urządzenie USB.
 10. Uruchom ponownie komputer.
Aktualizacja menu przycisku zasilania

Aktualizacja menu przycisku zasilania umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS Intel Compute Card w trakcie procesu uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz i Zapisz plik aktualizacji systemu BIOS (. Bio) na przenośnym urządzeniu USB. Przykład:

  Download and save the BIOS update file

 2. Po wyłączeniu karty Intel Compute Card (w trybie hibernacji lub uśpienia) Podłącz urządzenie USB do portu USB urządzenia Dock.
 3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, a następnie zwolnij go przed 4-sekundowym zastąpieniem zamykania. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button Menu

 4. Naciśnij przycisk F7 , aby wykonać aktualizację systemu BIOS.
 5. Wybierz urządzenie USB z listy nośników i naciśnij Enter.

  Select the USB device

 6. Wybierz plik. bio i naciśnij Wprowadź.

  Select the bio file

 7. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS, naciskając Enter.
 8. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  BIOS update process status window

 9. Uruchom ponownie komputer.
Aktualizacja powłoki UEFI

Narzędzie do aktualizacji UEFI Flash BIOS umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS z poziomu powłoki EFI.

 1. Pobierz plik aktualizacji systemu BIOS dla aplikacji UEFI. Przykład:

  Download the UEFI Flash BIOS Update file

 2. Dwukrotnie kliknij *. ZIP, aby wyodrębnić swoje pliki.

  Double click the ZIP

 3. Copy UefiFlash. EFI i. Plik BIO do rozruchowego urządzenia USB.
 4. Podłącz dysk USB do portu na karcie Intel Compute Card.
 5. Skonfiguruj system BIOS komputera docelowego tak, aby uruchamiał się z powłoką EFI:
  1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do zaawansowanych > rozruchu > bezpiecznego rozruchu.
  3. Wyłącz bezpieczny rozruch, jeśli jest włączony.
  4. Przejdź do konfiguracji rozruchu> Advanced > Boot .
  5. W okienku urządzenia rozruchowe Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
 6. Naciśnij przycisk F10 w trakcie uruchamiania, aby otworzyć menu rozruchowe.
 7. Wybierz UEFI: Wbudowana powłoka EFI.

  Select UEFI Built in EFI Shell

 8. Zmień bieżący katalog na dysk flash USB, wpisując polecenie fsX: gdzie X oznacza numer dysku dysku flash USB z listy mapowania urządzeń. Przykład: Jeśli dysk USB jest FS3, wpisz FS3: i naciśnij Enter.
 9. W wierszu polecenia wpisz polecenie UefiFlash. EFI XXX. Bio, gdzie XXX. bio to nazwa pliku. Bio, a następnie naciśnij Wprowadź.

  Command prompt

 10. Naciśnij przycisk t , aby rozpocząć aktualizację.
 11. Poczekaj na zakończenie aktualizacji systemu BIOS.

  BIOS update process status window

 12. Po zakończeniu pracy komputera zostanie on ponownie uruchomiony.
 13. Ustaw oryginalne ustawienia systemu BIOS:
  1. Uruchom ponownie komputer.
  2. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  3. Przejdź do konfiguracji rozruchu> Advanced > Boot .
  4. W okienku urządzenia rozruchowe Wyłącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  5. Przejdź do zaawansowanych > rozruchu > bezpiecznego rozruchu.
  6. Włącz bezpieczny rozruch, jeśli był pierwotnie włączony.
  7. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
Odzyskiwanie systemu BIOS

W przypadku gdy aktualizacja systemu BIOS jest mało prawdopodobna, może to spowodować pozostawienie w stanie niezdatnym do użytku systemu BIOS. Spróbuj użyć metody odzyskiwania systemu BIOS, aby rozwiązać ten problem.

 1. Pobierz i Zapisz plik aktualizacji systemu BIOS (. Bio) na przenośnym urządzeniu USB. Przykład:

  Download and save the BIOS update file

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB karty Intel Compute Card, która jest wyłączona (nie w trybie hibernacji lub uśpienia).
 3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, a następnie zwolnij go przed 4-sekundowym zastąpieniem zamykania. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button Menu

 4. Naciśnij przycisk F4 , aby wykonać odzyskiwanie systemu BIOS.
 5. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  BIOS update process status window

 6. Komputer wyłącza się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.
 7. Uruchom ponownie komputer.