Dostosuj obraz ekranu z ekranem", który zostanie spersonalizowany na stronie Intel® NUC.

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000023875

27-08-2021

Komputery Intel NUC zawierają domyślny obraz ekranu z wyświetlaniem podczas rozruchu:

Intel NUC

Ekran ekranowy możesz zmienić na obraz wybranego przez Ciebie, za pomocą jednego z dostępnych narzędzi wiersza poleceń:

Rdzeń BIOSNarzędzie wiersza poleceńPoradnik użytkownika

Aptio V BIOS

W przypadku większości modeli intel NUC dostarczonych w 2019 i później.

iCHLogo

Podręcznik użytkownika znajduje się w narzędziu wiersza poleceń do pobrania

Intel Visual BIOS

Dla modeli Intel NUC dostarczonych w 2018 i starszych wersjach.

Intel® Integrator Toolkit

Narzędzie Intel® V CHIPSET

Intel Integrator Toolkit użytkownika

Podręcznik użytkownika narzędzia Intel® V CHIPSET

.

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Wymagania dotyczące pliku obrazu

Za pomocą oprogramowania do edycji obrazu stwórz niestandardowy obraz ekranu z programu . FORMAT XML. Niektóre programy do edycji obrazów mogą stworzyć obraz, który nie zostanie pomyślnie przesyłany do intel NUC. Najlepszą znaną metodą naprawy tego problemu jest otworenie pliku obrazu z programem Microsoft Paint* i zapisanie go.

Wymagania pliku obrazu:

 • Musi to być . Typ pliku PROJEKTU
 • Maksymalny rozmiar pliku: 60 KB
 • Minimalna rozdzielczość: 120 × 120 pikseli
 • Maksymalna rozdzielczość: 1920 × 1080 pikseli
Jeśli używasz Intel Integrator Toolkit

Utwórz niestandardowy plik aktualizacji systemu BIOS z nowym obrazem

 1. Pobierz i rozpakować urządzenie Intel® Integrator Toolkit urządzenie USB.
 2. Skopiuj . Plik XML utworzony dla Twojego logo na urządzeniu USB.
 3. Podłącz urządzenie USB do docelowego komputera Intel NUC.
 4. Włącz funkcję Wewnętrzna powłoka UEFI:
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
  2. Przejdź do opcji Zaawansowane > boot > bezpiecznego rozruchu.
  3. Wyłącz opcję bezpiecznego rozruchu, jeśli jest włączona.
  4. Przejdź do zaawansowanej > uruchamiania > konfiguracji uruchamiania.
  5. W panelu urządzeń startowych włącz Wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 5. Komputer uruchomi się ponownie w powłoki EFI. Wyświetlona zostanie lista map dysków:
  • W zależności od tego, ile urządzeń jest podłączonych do komputera, numer FS, który pasuje do pendrive'a USB, może się różnić.
  • Zwykle pierwszy numer FS został nadesłany do pendrive'a USB.
  • Jeśli chcesz ponownie wyświetlić mapowanie dysku, wpisz OGRAFIA i naciśnij klawisz Enter.
 6. Zmień dysk USB poprzez wpisanie polecenia FSX: gdzie X to numer dysku pendrive'a USB z listy urządzeń. (Przykład: jeśli urządzenie USB to FS0, wpisz FS0: i naciśnij klawisz enter).
 7. Typu ITK6.efi -b -x myCustomBio.bio -il myLogo.jpg i naciśnij klawisz Wprowadź.

  Gdzie:
  myCustomBio.bio to nazwa tworzonego pliku pakietu aktualizacji systemu BIOS.
  myLogo.jpg to nazwa utworzonego pliku logo.

 8. Wpisz Exit i naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć powłokę EFI. Niestandardowy pakiet BIOS jest zapisywany w tym samym folderze na urządzeniu USB, co zestaw narzędzi integrator.
 9. Uruchom komputer ponownie i przywróć oryginalne ustawienia systemu BIOS:
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
  2. Przejdź do zaawansowanej > uruchamiania > rozruchu.
  3. W panelu urządzeń startowych wyłącz Wewnętrzną powłokę UEFI.
  4. Przejdź do opcji Zaawansowane > boot > bezpiecznego rozruchu.
  5. Powrót bezpiecznego rozruchu do oryginalnego ustawienia.
  6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Zaktualizuj SYSTEM BIOS, by zainstalować nowy obraz.

 1. Podłącz urządzenie USB do docelowego komputera i włącz je.
 2. Podczas uruchamiania komputera, gdy monit klawisza F7 jest wyświetlany na ekranie, naciśnij klawisz F7, by wejść do narzędzia BIOS Flash Update.
 3. Wybierz urządzenie USB i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wybierz plik myCustomBio.bio i naciśnij klawisz Enter.
 5. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić, że chcesz zaktualizować system BIOS za pomocą niestandardowego pliku systemu BIOS.
 6. Komputer uruchamia się ponownie i wyświetli następujący komunikat.

  Żądanie konfiguracji bios płyty głównej zostało wykonane przez oprogramowanie działające na tym systemie. Jeśli nie żądasz tej operacji, prawdopodobnie jest to atak na system. Nie należy na to pozwolić. Naciśnij <1>, aby odrzucić lub <9> , aby zezwolić.

 7. Naciśnij 9, aby kontynuować.
 8. Po zakończeniu aktualizacji komputer uruchamia się ponownie i nowe logo wyświetla się podczas uruchamiania.
  Aby powrócić do domyślnego logo Twojego komputera Intel NUC, postępuj zgodnie z instrukcjami wymienionymi powyżej, korzystając z jednego z domyślnych obrazów przewłaszczenia w folderzeIntel-Integrator-Toolkit\ITK\\Intel_Default_Splash_Screen/.
Jeśli korzystasz z narzędzia Intel VUJET Tool
 1. Pobierz i rozpakować narzędzie Intel V PROCESORT do foldera na Intel NUC.
 2. Skopiuj . PLIK XML logo w tym samym folderze.
 3. Otwórz Wiersz poleceń jako administrator:
  1. Wpisz CMD w polu wyszukiwania obok ikony systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz poleceń,a następnie kliknij Uruchom jako administrator.
 4. Przejdź do folderu za pomocą polecenia PŁYTY CD.
 5. Wprowadź polecenie VCUSTW64 -LOGO=logo.jpg ( gdzie logo."logo." to nazwa pliku utworzonego logo).
 6. Komputer uruchomi się ponownie i wyświetli się następujący komunikat:

  Żądanie konfiguracji bios płyty głównej zostało wykonane przez oprogramowanie działające na tym systemie. Jeśli nie wniosek
  ta operacja prawdopodobnie jest to atak systemowy. Nie należy na to pozwolić.
  Naciśnij <1>, aby odrzucić lub <9> , aby zezwolić.

 7. Naciśnij 9, aby kontynuować. Po zakończeniu aktualizacji nowe logo wyświetla się podczas rozruchu.
Uwaga

Komputery Intel NUC wymienione poniżej wymagają komputera NUC. Plik BIO jako dane wejściowe dla V HDMIT w celu pomyślnych zmian obrazu logo.

 • NUC8i7HNK
 • NUC8i7HVK
 • NUC6i7KYK

A. Plik BIO dla konkretnego komputera NUC można pobrać z Centrum pobierania firmy Intel. Przykład: INTM0063.bio to . Plik BIO dla NUC6i7KYK.

W powyższych modelach NUC uruchom następujący wiersz poleceń, by zmienić obraz logo:

VCUSTW64 -BIO=NUC-specific.bio -LOGO=logo.jpg