Przewodnik po użytkownikach dla narzędzia do pobierania informacji o systemie Intel (Sysinfo)

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000023940

23-03-2020

Podręcznik użytkownika narzędzia do pobierania informacji o systemie Intel (PDF)PDF
Użyj narzędzia Intel System Information do pobierania (Sysinfo) do zbierania informacji o systemie. Narzędzie Sysinfo jest dostępne w wersjach dla różnych systemów operacyjnych, takich jak UEFI, Windows * i Linux *. Ten przewodnik użytkownika zapewnia następujące informacje:

  • Funkcje narzędzia Sysinfo
  • Korzystanie z narzędzia
  • Wymagania dla systemów operacyjnych
  • Procedury instalacyjne


Rozmiar: 440 KB
Data: 2019 lipca
Poprawka: 1,03

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*.

Tematy pokrewne
Pobierz informacje o systemie – narzędzie do pobierania (Sysinfo)
Pokaz używania Sysinfo do gromadzenia informacji o systemie

 

Uwaga

Do zintegrowanego kontrolera zarządzania płytą główną Intel® Server (BMC) można uzyskać dostęp za pomocą standardowych, nieopartych na półkach terminali, Open-Sourced lub emulatorów terminalowych. Przykładem może być IPMIUtility, który umożliwia dostęp do informacji o stanie czujnika i sterowania energią. Klienci mogą korzystać z narzędzi open source. Intel nie ma kontroli nad tymi narzędziami i nie gwarantuje żadnej poprawki za pomocą tych narzędzi.

 

Dodatkowe informacje
Serwerowe płyty główne Intel® i platformy serwerowe: Przewodnik zarządzania serwerem
Wspólna wiadomość od stymulatorów IPMI
Zasoby techniczne IPMI