Odpowiednie techniki i środki ostrożności dla urządzenia M. 2

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000023979

09-11-2020

Unikaj uszkodzenia urządzenia M. 2. Poniżej przedstawiono odpowiednie techniki przechowywania, rozpakowywania i instalowania urządzenia M. 2. Po zainstalowaniu sprzętu może być konieczne zainicjowanie dysku, zanim będzie można go używać.

Obsługa środków ostrożności

 • Pozostaw urządzenie w opakowaniu zabezpieczającym niestatycznie, dopóki nie będzie gotowe do zainstalowania.
 • Aby zminimalizować statyczny energię elektryczną, która mogłaby uszkodzić urządzenie, należy:
  • Dotykających niemalowanej powierzchni metalowej.
  • Odpowiednie antystatyczne rękawice i taśmy z nadgarstkami.
 • Dojście do urządzenia z należytym rozwagą.
  • Nie dotykaj złotych złączy.
  • Aby uniknąć uszkodzenia komponentów, należy zawsze trzymać urządzenie po bokach.
 • Zalecamy poniższą metodę przygotowania płyty głównej do instalacji urządzenia M. 2. Ta metoda jest przykładem prawidłowego połączenia i załącznika. Właściwa metoda może się różnić. Skontaktuj się z producentem płyty głównej lub z dostawcą systemu, aby uzyskać dodatkowe wskazówki.
  • Wysokość Standoff w odniesieniu do gwintu powinna być zgodna z wysokością łącznika, co zapewnia poziom urządzenia M. 2.
   UwagaMożesz potrzebować innego Standoff dla płyty głównej. Więcej informacji można uzyskać od dostawcy płyty głównej lub podręcznika użytkownika.


   Rysunek 2 przedstawia niewłaściwą wysokość i powoduje uszkodzenie urządzenia.

   Make sure the M.2 device is level

  • Użyć wnętrzności w polu M. 2 do sterowania szczepem, jak pokazano na rysunku 1. Jeśli nie korzystasz z odstępów, weź pod uwagę tylko łagodne ciśnienie podczas instalacji przy użyciu złącza gwintowego.

   Make sure the M.2 device is level

  • Po przygotowaniu płyty głównej zalecane jest wykonanie procedury instalacyjnej M. 2:

   Make sure the M.2 device is level