Odpowiednie techniki obsługi i powody do poprawy bezpieczeństwa dla Twojego urządzenia M.2

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000023979

25-06-2022

Uwaga

Firma Intel na rynku dysków SSD NAND została przejęta przez SK hynix i obecnie jest firmą Solidigm™.  Więcej informacji można znaleźć w zmianach w pomocy technicznej .

Uniknąć uszkodzenia urządzenia M.2. Oto odpowiednie techniki przechowywania, rozpakowywania i instalacji urządzenia M.2. Po instalacji sprzętu może być konieczne inicjalizacji dysku, zanim będzie on mógł zostać użyty.

Obsługa owych chyłek

 • Urządzenie należy przechowywać w antystatykowym opakowaniu, aż będzie gotowe do instalacji.
 • Aby zminimalizować elektrostatykę elektryczność, która może uszkodzić urządzenie, uziemij się poprzez:
  • Odszukaj niemalowana, metalowa powierzchnia.
  • Noszenie odpowiednich antystatyktycznych rękawiczki i opaski na nadgarstek.
 • Zadbaj o obsługę urządzenia.
  • Nie dotykaj złączy Gold.
  • Zawsze trzymaj urządzenie na bokach, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
 • Zalecamy następującą metodę przygotowania płyty głównej do instalacji urządzenia M.2. Ta metoda jest przykładem odpowiedniego połączenia i mocowania. Odpowiednia metoda może się różnić. Skonsultuj się z producentem płyty głównej lub systemu w celu uzyskania dodatkowych wskazówek.
  • Wysokość dystansu śruby powinna być kompatybilna z wysokością złącza, co sprawia, że poziom urządzenia M.2.
   UwagaByć może będzie potrzebny kolejny standoff dla płyty głównej. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z dostawcą płyty głównej lub przewodnikiem użytkownika.


   Rys. 2 przedstawia niewłaściwą wysokość i powoduje uszkodzenie urządzenia.

   Make sure the M.2 device is level

  • Użyj elementów dystansowych pod M.2, aby kontrolować przekład, jak pokazano na rys. 1. Jeśli nie użyjesz podkładki dystansowej, pamiętaj o tym, aby podczas instalacji śruby nakładać tylko nacisk na przegrzebienie.

   Make sure the M.2 device is level

  • Po przygotowaniu płyty głównej zalecamy wykonanie tej procedury instalacji M.2:

   Make sure the M.2 device is level