Konwertuj plik ESD do pliku WIM w celu aktualizacji sterownika na obrazie systemu Windows*

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000023992

08-11-2022

Konwertuj pliki z formularza Electronic Software Delivery (ESD) na format Windows Imaging Format* (WIM*), jeśli chcesz dodać zaktualizowane sterowniki urządzenia.
 

Jak konwertować pliki:

Pliki obrazu systemu Windows mogą mieć postać ESD. Pliki muszą być WIM, aby wprowadzać aktualizacje sterowników. Aby zaktualizować pliki obrazu, użyj narzędzia Deployment Image Servicing and Management* (DISM) firmy Microsoft.

Aby przekonwertować pliki obrazu, wykonaj następujące czynności:

 

UwagaZawsze stwórz kopię zapasową wszystkich plików, zanim przejdziesz za poniższym procesem.

 

 1. Utwórz folder (ex c:\Win10USB).
 2. Przejdź do katalogu źródeł na nośniku instalacyjnym.
 3. Skopiuj plik install.esd do folderu Win10USB.
 4. Otwórz wiersz poleceń jako administrator (klawisz Windows + X -> wiersz poleceń (administrator)).
 5. Zmień katalog na katalog roboczy (cd c:\Win10USB).
 6. Wyświetl dostępne obrazy w pliku install.esd.

  dism /Get-WimInfo /WimFile:install.esd

  Show the available images within the install.esd file

 7. Określ numer indeksu do modyfikacji (w tym przykładzie modyfikujemy indeks 2)
 8. Wyeksportuj obraz do pliku WIM.

  dism /export-image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:2 /DestinationImageFile:install.wim /Chyłka:max /CheckIntegrity

  Export the image to a WIM file

  Wraz z install.esd znajduje się teraz plik install.wim.

   

  UwagaJeśli więcej wersji systemu operacyjnego trzeba wyeksportować, wystarczy powtórzyć krok 7 , zmieniając odpowiedni SourceIndex i zostanie on dodany.

   

 9. Stwórz kopię zapasową oryginalnego instalatora.esd, a następnie zastąp na nośniku instalacyjnym nowy install.wim.