Ciągłe ponowne uruchamianie w przypadku podłączenia zewnętrznych dysków USB

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000024043

14-11-2019

Co widzisz?

System Intel® NUC i nieustannie jest ponownie uruchamiany po wyświetleniu logo firmy Intel.

Dlaczego go widzisz?

Wykrywanie portów USB w systemie BIOS zakłóca działanie normalnego procesu rozruchu.

Jak rozwiązać ten problem

Zmień wykrywanie portu USB w systemie BIOS:

  1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do zaawansowanych urządzeń > > USB.
  3. W okienku porty USB Zidentyfikuj porty, do których są podłączone dyski zewnętrzne.
  4. Ustaw te porty jako niewykrywalne.
  5. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.


No Detect

 
Ostrożność
Zachowaj porty, z którymi z włączoną obsługą klawiatury i myszy.