Kody błędów i komunikaty podczas korzystania z przyspieszenia systemu z Intel® Optane™ pamięci

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000024113

01-06-2022

Podczas korzystania z funkcji i możliwości związanych z pamięcią Intel® Optane™ w aplikacjach obsługujących mogą wystąpić błędy. Znajdź kod błędu lub komunikat, który został napotkany w tabelach poniżej, aby uzyskać łącza do zasobów, aby pomóc w rozwiązaniu napotkanych problemów.

Jeśli wystąpił błąd, który nie podano poniżej lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.

Jeśli chcesz wyszukać na tej stronie, możesz

  1. Naciśnij klawisz Control+F (użytkownicy komputerów Mac korzystają z Command+F).
  2. Wprowadź kod lub wiadomość.

 

Brak podanego kodu błędu, tylko komunikat o błędzie lub różne kody

Komunikat podobny do "SATA SSHD on Controller 0, Port 2: At risk (SMART event)"

Błąd przypinania pamięci Intel® Optane™: nie można załadować DLL "iaStorAfsServiceApi.dll".

W niektórych systemach może to być również przedstawiane jako 0x8007007E kodu błędu.

Brak kompatybilnego dysku do Intel® Optane™ pamięci lub

Brak prawidłowych par dysków w systemie lub

W Systemie jest za dużo woluminów lub

Twój system wydaje się być gotowy Intel® Optane™ pamięci, ale nie wykryto Intel® Optane™ modułów pamięci w Twoim komputerze.

Błąd włączania pamięci Intel® Optane™
Nieobsługiwany system BIOS lub system BIOS działa w trybie starszym.
Skontaktuj się z dostawcą systemu BIOS w celu uzyskania najnowszej wersji oraz pomocy technicznej.
 

Nieznany błąd powoduje, że usługa przypinania Intel® Optane™ pamięci masowej i zarządzania pamięcią masową jest niedostępna.

Błąd
Aplikacja Intel® Optane™ Memory wystąpiła problem z migracją plików. Otwórz przeglądarkę Windows Event Viewer, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę obsługi pamięci Intel® Optane™.
Twój dysk systemowy zaczyna się zmniejszać. Wyłącz pamięć Intel® Optane™, aby uniknąć utraty danych.

Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę obsługi pamięci Intel® Optane™.

 

Kody błędów zaczynają się od 0xA00000x, 0xA001xxxx

0xA00000010xA00000020xA00000080xA001004B0xA001004C0xA001004E0xA00100500xA0010053
0xA00100540xA00100550xA00100590xA001005D0xA00100630xA0010064 

 

Kody błędów zaczynają się od 0xA004000x, 0xA005xxxx

0xA00400020xA00400080xA005004B0xA005004E0xA0050055

 

 Kody błędów zaczynają się od 0xA007xxxx

0xA00700000xA00700010xA00700020xA00700030xA00700040xA00700080xA007000A0xA007000B
0xA007000D0xA007000F0xA00700110xA00700150xA00700190xA007001E0xA0070020
0xA00700210xA00700250xA00700260xA00700270xA0070031  

 

Kody błędów zaczynają się od 0xA008xxxx

0xA00800000xA00800010xA00800030xA00800050xA00800060xA00800070xA0080008
0xA008000C0xA008001E0xA008001F0xA00800290xA008002A0xA008002B0xA008002C
0xA008002D0xA008002E     

 

Kody błędów zaczynają się od 0xA009xxxx

0xA00900070xA00906B3

 

Kody błędów zaczynają się od 0xA00Axxxx

0xA00A00000xA00A00010xA00A00020xA00A00030xA00A00290xA00A002A0xA00A002B
0xA00A002C0xA00A002F0xA00A00300xA00A00310xA00A00320xA00A0035 

 

 

Powiązane tematy
Przewodnik po rozwiązywaniu problemów z Intel® Optane™ pamięcią
Jak zainstalować pamięć Intel® Optane™?