Kody błędów i komunikaty podczas korzystania Intel® Optane™ przyspieszenia systemu pamięci

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000024113

28-07-2020

Błędy mogą występować podczas korzystania z Intel® Optane™ funkcji i możliwości związanych z pamięcią w aplikacjach obsługujących. Skorzystaj z poniższych tabel, aby uzyskać informacje pomocne w rozwiązywaniu napotkanych problemów.

Jeśli wystąpił błąd nie jest wymieniony poniżej lub potrzebna jest dalsza pomoc, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

Jeśli chcesz wyszukać, możesz

  1. Naciśnij Control + F (Użytkownicy Mac używają polecenia + F).
  2. Wprowadź kod lub komunikat.

 

Brak kodu błędu — tylko komunikat o błędzie lub różne kody

Błąd Intel® Optane™ przypinania pamięci: nie można załadować biblioteki DLL ' iaStorAfsServiceApi. dll '

W niektórych systemach można również przedstawić jako kod błędu 0x8007007E

Brak zgodnego dysku dla Intel® Optane™ pamięci lub

Brak prawidłowych par dysków w systemie lub

W systemie jest za dużo woluminów lub

System wydaje się Intel® Optane™ pamięci gotowej, ale w komputerze nie wykryto żadnego modułu pamięci Intel® Optane™.

Błąd podczas włączania pamięci Intel® Optane™
Nieobsługiwana wersja systemu BIOS lub system BIOS są ustawione w starszym trybie.
Skontaktuj się z dostawcą systemu BIOS, aby uzyskać najnowszą wersję i pomoc techniczną.

Nieznany błąd spowodował, Intel® Optane™ usługa przypinania pamięci i zarządzanie magazynowaniem jest niedostępna.

Błąd
Aplikacja pamięci Intel® Optane™ napotkała problem podczas migrowania plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje, Otwórz Podgląd zdarzeń systemu Windows.

Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę pomocy technicznej dla pamięci Intel® Optane™.
Dysk systemowy zaczyna się obniżać. Wyłącz pamięć Intel® Optane™, aby uniknąć utraty danych.

Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę pomocy technicznej dla pamięci Intel® Optane™.

 

Kody błędów zaczynające się od 0xA000000x, 0xA001xxxx

0xA00000010xA00000020xA001004B0xA001004C0xA001004E0xA00100500xA0010053
0xA00100540xA00100550xA00100590xA001005D0xA00100630xA0010064 

 

Kody błędów zaczynające się od 0xA004000x, 0xA005xxxx

0xA00400020xA00400080xA005004B0xA005004E0xA0050055

 

 Kody błędów zaczynające się od 0xA007xxxx

0xA00700000xA00700010xA00700020xA00700030xA00700040xA00700080xA007000A0xA007000B
0xA007000D0xA007000F0xA00700110xA00700150xA00700190xA007001E0xA0070020
0xA00700210xA00700250xA00700260xA00700270xA0070031  

 

Kody błędów zaczynające się od 0xA008xxxx

0xA00800000xA00800010xA00800030xA00800050xA00800060xA00800070xA0080008
0xA008000C0xA008001E0xA008001F0xA00800290xA008002A0xA008002B0xA008002C
0xA008002D0xA008002E     

 

Kody błędów zaczynające się od 0xA009xxxx

0xA00900070xA00906B3

 

Kody błędów zaczynające się od 0xA00Axxxx

0xA00A00000xA00A00010xA00A00020xA00A00030xA00A00290xA00A002A0xA00A002B
0xA00A002C0xA00A002F0xA00A00300xA00A00310xA00A00320xA00A0035 

 

 

Tematy pokrewne
Przewodnik rozwiązywania problemów z Intel® Optane™ pamięci
Jak zainstalować Intel® Optane™ pamięć